Informacje

Liczne głębokie dziury oraz przełomy na drodze z Dębowca do Woli Dębowieckiej to już przeszłość

W Dębowcu dokonano dzisiaj symbolicznego oddania do użytku wyremontowanej drogi powiatowej prowadzącej w kierunku Woli Dębowieckiej. Kompleksowa przebudowa jezdni o długości niespełna trzech kilometrów kosztowała 1,3 miliona złotych. Projekt realizowany przez samorząd powiatu jasielskiego otrzymał wysokie dofinansowanie z funduszu unijnego.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Przed południem na pograniczu dwóch miejscowości: Dębowca i Woli Dębowieckiej, przez teren których przebiega droga będąca w bezpośrednim zarządzie samorządu powiatu jasielskiego, odbyło się symboliczne oddanie do użytku i poświęcenie wyremontowanego w tym roku szlaku komunikacyjnego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele inwestora w osobach: starosty jasielskiego Adama Pawlusia, członka Zarządu Powiatu w Jaśle Stanisława Zająca, radnego powiatowego reprezentującego gminę Dębowiec Stanisława Mlickiego, naczelnika Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzeja Konopki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyny Kaszowicz oraz inspektorów nadzoru z ramienia PZD Zbigniewa Abratowskiego i Henryka Kośka. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając oraz proboszcz parafii dębowieckiej ks. Krzysztof Samborski.

Starosta jasielski, witając zgromadzonych pod tablicą informacyjną dotyczącą realizowanego w tym miejscu projektu, poinformował o zakresie prac przeprowadzonych w związku z przebudową tego ciągu komunikacyjnego. Kompleksowej modernizacji poddano jezdnię o łącznej długości 2 kilometrów i 719 metrów przebiegającej przez dwie miejscowości gminy: Dębowiec oraz Wolę Dębowiecką.

Zlikwidowano przełomy ciężkie w miejscach, gdzie konstrukcja drogi utraciła nośność. Wykonano podbudowę z mieszkanki tłuczniowej oraz masy bitumicznej. Wykonano nową nawierzchnię jezdni. W celu usprawnienia systemu odwodnienia wymieniono rury, dziewięć sztuk przepustów pod drogą oraz oczyszczono z namułu rowy i przepusty. Uzupełniono mieszanką tłuczniową pobocza i zjazdy boczne. – poinformował Adam Pawluś.

Kontrakt na realizację inwestycji w wymienionym przez starostę zakresie powierzono, wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego, jasielskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., a nadzór inwestorski merytorycznemu pracownikowi powiatu.

Przedsięwzięcie to było długo oczekiwane przez miejscową społeczność – przypomniano podczas dzisiejszego spotkania. Mieszkańcy obydwu miejscowości od wielu lat występowali do władz powiatu jasielskiego z prośbami o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie tej drogi do właściwego stanu używalności. Wielokrotnie w swoich petycjach podnosili fakt, że zniszczona nawierzchnia asfaltowa utrudnia przemieszczanie się zmotoryzowanym użytkownikom drogi ze swoich domostw do pracy, sklepu, kościoła czy urzędów, a dzieciom do szkoły.

Remont drogi między Dębowcem, a Wolą Dębowiecką okazał się możliwy dopiero dzięki dofinansowaniu jakie powiat jasielski uzyskał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość kontraktu wyniosła ponad 1,3 miliona złotych, z czego 831 tysięcy złotych to kwota dotacji. Pozostałą brakującą część dołożono z budżetu powiatu jasielskiego.

Radny wojewódzki Wojciech Zając pogratulował Zarządowi Powiatu oraz pracownikom merytorycznym Starostwa Powiatowego w Jaśle za rzetelne opracowanie projektu i skuteczne aplikowanie wniosku o środki na tą operację. Swoje słowa podziękowania skierował również pod adresem radnych Rady Powiatu w Jaśle, którzy zabezpieczyli w budżecie powiatu wkład własny niezbędny do uzyskania dofinansowania.

Prawo i Sprawiedliwość rządzi w województwie podkarpackim nieprzerwanie od 2013 roku do dnia dzisiejszego. Jestem przekonany, że będzie tak przez następnych pięć lat. Naszym priorytetem w wyborach samorządowych była realizacja programu zrównoważonego rozwoju całego województwa. Jednym z instrumentów umożliwiających realizację tego zrównoważonego rozwoju jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Właśnie dzięki środkom, które popłynęły do powiatu jasielskiego z tego programu, mamy możliwość otwarcia wyremontowanej drogi. Droga ta była realizowana w ramach operacji „budowa i modernizacja dróg lokalnych”. Dofinansowanie w ramach tej operacji uzyskało ponad 130 samorządów. Chcę podkreślić, że zdając sobie sprawę z wagi tej operacji, samorząd województwa zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego kryterium w postaci preferencji punktowej i wyznaczył jedenaście najbiedniejszych powiatów, które uzyskały w ramach tego naboru cztery dodatkowe punkty. W wielu przypadkach przesądziły one o tym, że to dofinansowanie zostało uzyskane. Dzisiaj otwieramy piękny odcinek drogi. Drogi, która otwiera kierunek z Dębowca do Woli Dębowieckiej. Widać stąd piękną panoramę Beskidu Niskiego. Społeczność lokalna od dawna oczekiwała na wyremontowanie tego blisko 3-kilometrowego odcinka. – powiedział Wojciech Zając.

Radny powiatowy Stanisław Mlicki powiedział, że jest to kolejna z inwestycji realizowanych w tym roku na drogach powiatu jasielskiego, która poprawi dostępność komunikacyjną z pozostałymi zakątkami naszego regionu. Za co podziękował, w imieniu mieszkańców gminy Dębowiec, wszystkim osobom, które doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy jeździć po zupełnie nowym asfaltowym dywaniku.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia i proszę o dalsze wsparcie inwestycji powiatowych na terenie gminy Dębowiec. Liczę na to, że nadal ta współpraca będzie się dobrze układać. Wprawdzie żegnam się z Radą Powiatu, ale proszę, nie zapominajcie o tym, że w gminie Dębowiec są dobrzy ludzie dlatego dalej pomagajcie, aby żyło im się lepiej. – podkreślił Mlicki.

Starosta Adam Pawluś zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość w Dębowcu dotycząca oddania do użytku kolejnej drogi powiatowej po remoncie ma wymiar symboliczny, „ponieważ w tym roku na powiatową infrastrukturę drogową: remont dróg i budowę chodników wydatkowano ponad 31 milionów złotych”.

Tych zadań jest kilkanaście, a nie jesteśmy w stanie być we wszystkich miejscach. Dlatego wybraliśmy najdłuższy odcinek drogi jaki został wykonany w roku 2018. W ten sposób chcemy podkreślić całość działań na drogach w powiecie. – dodał.

Wśród najpoważniejszych pod względem finansowym i rzeczowym przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na drogach powiatu jasielskiego w 2018 roku wymienił: rozbudowę drogi Trzcinica-Jareniówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku skansenu „Karpacka Troja” do Domu Ludowego w Trzcinicy i od Domu Ludowego w Trzcinicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 28 wraz z przebudową mostu na potoku Młynówka, przebudowę drogi Jareniówka-Jabłonica wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą Lipnica Górna-Wróblowa, przebudowę drogi Osiek Jasielski-Mytarz, przebudowę drogi Kąty-Myscowa-Krempna wraz z odbudową dwóch obiektów mostowych w miejscowości Myscowa, przebudowę drogi Szebnie-Tarnowiec oraz przebudowę drogi Kołaczyce-Brzyska w miejscowościach Brzyska i Kłodawa.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE