Informacje

XIV edycja „Munduriady” w Jaśle

Okolicznościowe medale i puchary po raz czternasty trafiły do rąk uczestników „Munduriady” – corocznej imprezy organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Jasło. Zawody niewątpliwie były jedną z atrakcji obchodzonych w weekend „Dni Jasła”. W turnieju rywalizowało siedem drużyn, w których skład weszli uczniowie z klas o profilu mundurowym szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele służb mundurowych z powiatu jasielskiego oraz drużyna 33 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Dębicy.

(FOT. © Policja w Jaśle)

29 czerwca, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, odbyła się XIV edycja „Munduriady”. To impreza organizowana przez jasielski region międzynarodowego stowarzyszenia policyjnego IPA. Główny cel zawodów to przede wszystkim tworzenie więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach mundurowych oraz integrowanie funkcjonariuszy ze społecznością lokalną.

W zawodach wzięli udział reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, 33 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Dębicy oraz uczniowie z klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Drużyny w ramach rywalizacji miały do pokonania kilka konkurencji sprawnościowych m.in. bieg żółwia polegający na wyścigu w policyjnym stroju służącym do zabezpieczania imprez masowych, a także biegu w alkogoglach symulujących stan nietrzeźwości po wyznaczonej trasie, gdzie główną przeszkodą były opony samochodowe, jeździe na skręcającym odwrotnie rowerze, cięciu drzewa piłą ręczną oraz przeciąganiu liny.

Zawody prowadził i komentował Waldemar Piórek, natomiast komisja sędziowska w składzie Tomasz Piórek i Daniel Aleksander, oceniała poszczególne konkurencje, a zawodnicy zdobywali punkty w klasyfikacji zespołowej. Publiczność obserwowała zmagania i żywo dopingowała swoich faworytów.

Po kilku godzinach zmagań, wyłoniono zwycięzców. Walka o czołowe miejsca była bardzo zacięta. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Zespołu Szkół w Trzcinicy. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze Służby Więziennej, a trzecie strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Jasielscy policjanci ulokowali się na czwartym miejscu.

Puchary, medale i okolicznościowe dyplomy uczestnikom „Munduriady” wręczyli: Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, mł. insp. Mirosław Kawa – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, st. bryg. Marek Górniak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, mjr Piotr Chmielewski w zastępstwie Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, Kazimierz Wiśniowski – Komendant Straży Miejskiej w Jaśle oraz Bogusław Łach – Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jasło.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE