Na drogach

Zadbali o komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi z Szebni do Chrząstówki

Zakończyła się długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych pomiędzy Szebniami, a Chrząstówką w gminie Jasło. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową, która poprawi komfort przejazdu przez te miejscowości. Wybudowany na znacznej długości chodnik przyczyni się z kolei do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych. Na całe zadanie przeznaczono ponad 2,2 miliona złotych.

Symboliczne przekazanie do użytkowania drogi po remoncie.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W ramach projektu realizowanego przez samorząd powiatu jasielskiego przeprowadzono przebudowę dróg powiatowych pomiędzy kościołem parafialnym w Szebniach, skrzyżowaniem w kierunku Niepli, a potokiem w Chrząstówce na terenie gminy wiejskiej Jasło. Zadanie objęło odcinki o łącznej długości 2,5 kilometra. Zakres prac przewidywał wykonanie nowej konstrukcji jezdni i dostosowanie jej parametrów do obecnie obowiązujących warunków technicznych, odwodnienia jezdni, ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej długości trasy, budowę zjazdów do posesji, a także montaż oznakowania pionowego i infrastruktury towarzyszącej.

Zyskali również piesi bowiem na znacznej długości przebiegającej przez tereny zabudowane powstał chodnik. – Te osiemset metrów chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim małych dzieci, które będą mogły iść spokojnie do szkoły. – zaznacza Adam Pawluś, starosta jasielski.

Inwestycję zrealizowało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. W czasie prowadzonych robót budowlanych występowały pewne utrudnienia w ruchu, ale zostały one ograniczone do minimum tak, aby zapewnić ciągłość dojazdu mieszkańcom do własnych posesji czy przejazd służbom ratowniczym.

Dziękuję wszystkim służbom, które pracowały przy wykonywaniu tej inwestycji. Dziękuję również mieszkańcom za cierpliwość, za wyrozumiałość, bo były pewne trudności związane z przejezdnością. Ale myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni z lepszego komfortu przejazdu po tej drodze, jak również bezpieczeństwa. – powiedział Adam Pawluś.

Zdaniem gospodarza naszego powiatu przebudowa tej drogi zapewni krótszy czas przejazdu przez poszczególne miejscowości, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników.

Gdy popatrzymy z perspektywy południowej części województwa to otwiera się nam szlak od Twierdzy i Przybówki aż do granicy państwa ze Słowacją. Musimy wspomnieć o tym, że na tym szlaku drogowym przebudowaliśmy most w miejscowości Dobrucowa i przebudowaliśmy ponad kilometr drogi więc to się układa w cały nowy ciąg komunikacyjny. Ale myślę, że takie rozwiązanie będzie służyć przede wszystkim lokalnej społeczności. Zwłaszcza ważne są chodniki, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci, które dochodzą do szkół. Więc ta inwestycja ma naprawdę duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróży. – podkreślił.

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie gminy Jasło. Zmiany jakie zaszły w jakości infrastruktury drogi z korzyścią wpływają również na pozostałych użytkowników tej trasy. O znaczeniu inwestycji dla lokalnej społeczności mówi wójt Wojciech Piękoś.

Dla nas są to bardzo ważne odcinki. Cieszymy się z tego, że mogły być one przebudowane. Znajdują się osoby złośliwe, których opinie są takie, że nie powinniśmy dokładać ani złotówki do inwestycji powiatu, ale ja uważam, że powinniśmy ze sobą współpracować. Cieszę się z tego, że możemy dołożyć własną cegiełkę. Ze swojej strony deklaruję, że jeśli starosta będzie jeszcze miał jakieś plany na naszą gminę to będziemy go wspierać, bo tak trzeba. Poprawianie stanu dróg cieszy wszystkich. Dla mnie największą radością jest, gdy rozmawiam z ludźmi czy przechodzę obok domów, gdzie remontuje się droga, jak nikt nie ma uwag. To znaczy, że wszystko jest w porządku. To dla nas samorządowców jest naprawdę ważne wydarzenie i za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. – powiedział wójt.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł ponad 2,2 miliona złotych.

Starosta jasielski Adam Pawluś o Funduszu Dróg Samorządowych: – Musimy pamiętać o tym, że równocześnie realizujemy szereg innych zadań. My początkowo chcieliśmy zgłosić tą drogę do naboru do Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Tam było dofinansowanie do 50%. Byliśmy na liście rezerwowej. Zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ pojawiła się szansa, że możemy się ubiegać w Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie jest lepszy poziom dofinansowania. Uzyskaliśmy 80% dofinansowanie dlatego zrobiliśmy o wiele więcej kilometrów dróg w tym roku.

Przebudowa tej drogi nie byłaby możliwa w takim zakresie, gdyby nie wsparcie finansowe z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych (dla omawianego zadania na poziomie 1,4 miliona złotych). Starosta jasielski przyznaje, że przynosi on mnóstwo korzyści dla kierowców i mieszkańców.

Nie byłoby możliwe wykonanie przebudowy większej ilości dróg, gdybyśmy mieli to zrobić tylko z własnych środków. – nie ukrywa. – W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim polskiemu rządowi, panu Bogdanowi Rzońcy, który był posłem prowadzącym tą ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję również pani senator Alicji Zając za to, że parlament bardzo szybko przyjął tą ustawę. Właśnie dzięki środkom w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie jasielskim, wspólnie z gminami, zrealizujemy inwestycje drogowe za kwotę ponad 13 milionów złotych. To naprawdę wielki zastrzyk finansowy, który pozwala nam skutecznie poprawiać sytuację na drogach. – dodaje Adam Pawluś.

Podobnego zdania jest wójt gminy Jasło, który to samorząd również korzysta z dotacji rządowych na remont dróg na swoim terenie. – My korzystamy z Funduszu Dróg Samorządowych. Remontujemy drogę w Warzycach. Na następny rok już dostaliśmy dofinansowanie na kolejną. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Jest to ogromne wsparcie. Liczę, że nie tylko z Funduszu Dróg Samorządowych, ale również z innych środków będziemy się wspierać, żeby budować czy rozbudowywać nasze drogi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to, że mogliśmy wyremontować akurat te ważne odcinki dróg w naszej gminie. – mówi Wojciech Piękoś.

Przekazania do użytkowania drogi po remoncie dokonali, przecinając symbolicznie wstęgę w biało-czerwonych barwach narodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta jasielski Stanisław Pankiewicz oraz wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś. Poświęcenia nowo powstałej infrastruktury technicznej dokonał ks. Wacław Rybka, wieloletni proboszcz parafii w Szebniach.

Na przyszły tydzień zaplanowano uroczyste zakończenie prac modernizacyjnych na drogach powiatowych w Dobrucowej (gmina Tarnowiec) i Kłodawie (gmina Brzyska).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE