Informacje

Na nowym cmentarzu jest potrzebna pochylnia dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni ruchowo mają problem z dostępem do nowo powstających sektorów grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza – przekazuje władzom Jasła uwagi od mieszkańców miasta radny Krzysztof Czeluśniak. Zwraca się z prośbą o wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich bezpośrednio z górnego parkingu przy nekropolii. Urzędnicy: przyjrzymy się możliwościom technicznym. Ale wstępnie zaznaczają, że teren w tym miejscu jest tak zróżnicowany, że raczej trzeba będzie pomyśleć nad innym rozwiązaniem.

Krzysztof Czeluśniak przekazał władzom Jasła sugestię dotyczącą funkcjonowania cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Sprawa poruszona przez radnego miejskiego dotyczy problemów związanych z dostępnością komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych ruchowo do rozbudowywanej w ostatnich latach części nekropolii od strony osiedla Bryły.

Lokalny samorządowiec informuje, że przez brak odpowiednich rozwiązań architektonicznych wielu mieszkańców miasta i okolic z dysfunkcją narządów ruchu nie może odwiedzić grobów swoich bliskich. Dlatego zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania odpowiedniej pochylni dla wózków inwalidzkich skomunikowanej pomiędzy terenem „górnego” parkingu, a alejkami przy nowo powstających sektorach grzebalnych.

Na złożoną przez radnego propozycję zareagował kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta w Jaśle. Tadeusz Betlej przekazał, że analizowane będą warunki techniczne umożliwiające przystosowanie tego terenu pod sugerowaną inwestycję. Trzeba również wziąć pod uwagę ilu tak naprawdę niepełnosprawnych będzie na co dzień korzystało z takiego udogodnienia.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Urzędnik obrazuje, że w przedmiotowym miejscu istnieje alejka wyłożona kostką brukową, po której można zjeżdżać na niżej położoną część nekropolii, jednak przyznaje, że biorąc pod uwagę systematyczną rozbudowę cmentarza takie rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest dla nich mocno uciążliwe.

Rzeczywiście, z parkingu jest zjazd na teren cmentarza i osoby niepełnosprawne mogą zjechać. – przyznaje Tadeusz Betlej. – Natomiast panu radnemu pewnie chodzi o najnowsze części cmentarza, które są budowane i tam rzeczywiście bezpośredniego zjazdu do tych kwater obecnie nie ma.

Jak poinformował kierownik Tadeusz Betlej, nowa część cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza w Jaśle powstaje na bardzo zróżnicowanym pod względem wysokościowym terenie, co znacząco uniemożliwi wykonanie inwestycji, o którą w imieniu niepełnosprawnych zabiega radny Krzysztof Czeluśniak.

Różnice poziomów są tam bardzo duże, rzędu kilku metrów na niedużych odcinkach. Dlatego spadki, jakie tam występują, praktycznie nie pozwalają zrobić pochylni o prawidłowym nachyleniu, bezpiecznym dla osób niepełnosprawnych. Jest to rzecz rzeczywiście trudna. – przyznaje Betlej.

Jasielski magistrat nie odżegnuje się jednak od pomysłu i przekazuje, że będzie się starał rozwiązać ten problem w inny sposób.

W tym roku planowana jest budowa kolejnej kwatery. Będzie tam również wykonana budowa odcinka takiej drogi dojazdowej i spróbujemy się przyjrzeć temu, czy będzie możliwe zrobienie tam podjazdu dla osób niepełnosprawnych, co pozwoliłoby skrócić dojazd do tych kwater. Przypuszczam, że ono nie będzie możliwe od góry z parkingu, ale raczej z tego parkingu przy kaplicy. To chyba będzie bardziej realne i możliwe do wykonania. Natomiast na tą chwilę nie można tego zagwarantować uwzględniając warunki techniczne. – podaje Tadeusz Betlej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE