Na drogach

Ulica Szajnochy będzie dwukierunkowa na całym odcinku

Fragment ulicy Szajnochy od skrzyżowania z ulicą Zyndrama z Maszkowic.
(FOT. © Urząd Miasta w Jaśle)

Od najbliższej środy (26 sierpnia) zostanie wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu na ul. Szajnochy. Dotychczasowy odcinek o ruchu jednokierunkowym, od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Zyndrama z Maszkowic, będzie odcinkiem o ruchu dwukierunkowym.

Wprowadzone zmiany mają usprawnić ruch samochodowy w tym rejonie miasta, a z wnioskiem o zmianę na tym odcinku ul. Szajnochy, zwracali się mieszkańcy miasta, Zarząd Osiedla Jasło-Mickiewicza oraz firmy prowadzące w tym rejonie działalność.

W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy zarówno kierowców, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na istniejące oznakowanie.

Nowe oznakowanie pionowe to m.in. znaki drogowe: A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” (z obu kierunków), B-20 „stop” wraz z tabliczką T-6c „wskazującą rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie” (określający zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu) oraz B-36 „zakaz zatrzymywania się” w celu zapewnieniem swobodnego przejazdu pojazdów w obu kierunkach.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE