Kultura | rozrywka | edukacja

Tomasz Kasprzyk uhonorowany medalem „Gloria Artis”

Tomasz Kasprzyk | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Tomasz Kasprzyk – jasielski artysta i ceniony fotografik doceniony przez władze państwowe. W uznaniu dotychczasowych zasług minister właściwy do spraw kultury nadał mu brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną, ceremonia przekazania wyróżnienia odbędzie się w 2021 roku.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o decyzję kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie medalu „Gloria Artis”, docenił pracę jaślanina w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Tomasz Kasprzyk (rocznik 1960) jest cenionym fotografikiem, autorem lub współautorem wielu wystaw artystycznych, członkiem prestiżowych organizacji m.in. Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej czy Związku Polskich Artystów Fotografików. Aktywnie udziela się w pracach regionalnych stowarzyszeń jak PlaJa – Plastycy Jasielscy czy Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Współpracuje z lokalnym samorządem, pełniąc od kilku kadencji funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło-Śródmieście.

Zainicjował w 2009 roku publiczną kwestę na rzecz ratowania zabytków architektury sakralnej znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej.

Za dotychczasowe osiągnięcia został uhonorowany m.in. odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014 rok), złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (2015 rok), Nagrodą Burmistrza Miasta Jasła w dziedzinie kultury (2015 rok), medalem „Za zasługi dla fotografii polskiej” (2018 rok), srebrnym medalem „Za fotograficzną twórczość” (2020 rok).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa oraz obowiązującym w związku z tym reżimem sanitarnym wręczenie medalu „Gloria Artis” będzie możliwe dopiero po nowym roku.

Pragnę podziękować Pani Jolancie Szyszko – Prezes Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, Władzom Miasta Krynicy-Zdrój oraz Pani Alicji Zając z Jasła – Senator RP, za dostrzeżenie mojego wkładu pracy w działalność artystyczną, kulturalną i niesienia pomocy na rzecz ratowania dóbr kultury narodowej oraz za złożenie wniosku o nadanie mi medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
– napisał na portalu społecznościowym Tomasz Kasprzyk.

Przekazujemy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE