Informacje

Tymczasowa zmiana lokalizacji siedziby Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie

Rozpoczęto prace związane z przebudową i modernizacją dotychczasowej siedziby Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Prace potrwają do końca tego roku. Na czas remontu komisariat policji przeniesiony został do Krempnej.

Wraz z nadejściem Nowego Roku rozpoczęły się także prace związane z generalnym remontem siedziby Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Dotychczasowe pomieszczenia przy ul. Mickiewicza, zostaną przebudowane i zmodernizowane w taki sposób, by odpowiadały obecnym standardom. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec 2021 roku.

Informujemy, że na czas prac remontowych siedziba komisariatu przeniesiona została do miejscowości Krempna. Niezmienne pozostały dotychczasowe numery telefonów.

Aktualne dane kontaktowe.
Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie z siedzibą w Krempnej
38-232 Krempna 112
tel. 47 829 55 70 lub 47 829 55 73

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE