Informacje

Szkoła medyczna w Jaśle ma nowego dyrektora

Szkoła mieści się w zabytkowym pałacyku przy ulicy Sroczyńskich | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle będzie kierowała Monika Kulik-Marek. Kadencja nowego dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, potrwa do 2025 roku.

Dyrektorem Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od 2016 roku była Barbara Józefowicz. W sierpniu ubiegłego roku, jeszcze przed upływem pięcioletniej kadencji, złożyła rezygnację z piastowanej przez siebie funkcji. Do czasu wybrania nowego menedżera szkoły Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył pełnienie obowiązków kierowniczych Renacie Eross – Lignar.

Organ prowadzący szkołę ogłosił konkurs, który został rozstrzygnięty końcem stycznia br.

Postępowanie przeprowadziła 10-osobowa komisja, reprezentowana przez przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego (trzech), Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie (trzech), Rady Pedagogicznej szkoły (dwóch) oraz związków zawodowych (dwóch):

  • Katarzyna Kuczmenda – przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego, jako przewodnicząca komisji konkursowej,
  • Bogusław Śnieżek – przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego,
  • Marcin Fijołek – przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego,
  • Jolanta Wasilewska – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
  • Magdalena Ćwikła – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
  • Beata Szal – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
  • Grażyna Machowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,
  • Piotr Fatyga – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,
  • Bożena Miluk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  • Maria Pleban – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, nominację dyrektorską otrzymała Monika Kulik-Marek, która jako jedyna ubiegała się o to stanowisko.

Pani Monika Kulik-Marek jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, posiada odpowiedni staż pracy pedagogicznej, wymagane kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora. – przekazała nam Aleksandra Gorzelak-Nieduży z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jednym z niezbędnych wymogów formalnych było przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju jasielskiego „Medyka”.

Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle uwzględniała aktualną politykę edukacyjną, przemiany współczesnego świata, politykę rynku pracy, oczekiwania słuchaczy i pracowników szkoły. Działania kandydatki skupiać się będą na działaniach w obszarach: kształcenie, działalność dydaktyczna, działalność wychowawcza, rozwijanie bazy dydaktycznej, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, zarządzanie szkołą i organizacja. – informuje Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

Kontrakt nowego dyrektora będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2025 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE