Informacje

Nowe zadania w powiecie – środki na zakup samochodu dla PSP w Jaśle

Na piątkowej (23 bm.) sesji radni powiatowi zgodzili się na korektę uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadzając tym samym nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Zmiana w najważniejszym dokumencie finansowym samorządu powiatowego pozwoli m.in. na współfinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla lokalnej komendy straży pożarnej.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jedną z nowo wprowadzonych pozycji w uchwale budżetowej powiatu jasielskiego na 2021 rok jest zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Radni podjęli decyzję o wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w zakupie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kwota dofinansowania przedmiotowej inwestycji po stronie samorządu powiatowego wyniesie 200 tysięcy złotych.

Miejscowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP planuje w niedługim czasie wymianę wysłużonego, dwudziestoletniego pojazdu ratownictwa drogowego i technicznego na podwoziu Renault Mascott. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się więc do wzmocnienia potencjału ratowniczego w rejonie operacyjnym, w którym zamieszkuje blisko 115-tysięczna populacja.

Zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa mieszkańcom na drogach naszego regionu jest poświęcone kolejne zadanie określone w budżecie powiatu jasielskiego na 2021 rok. Zostało ono utworzone w związku z naborem wniosków na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przejścia, które ze względu na kryteria oceny w programie krajowym muszą spełniać szczegółowe wymagania, zostały wytypowane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. Pod uwagę brano również sugestie samych mieszkańców.

Zakres projektu obejmuje poprawę infrastruktury drogowej poprzez wykonanie interaktywnego oznakowania przejść dla pieszych w tych rejonach, gdzie występuje duży natłok ludzi. Chodzi tu przede wszystkim o szkoły, kościoły, ośrodki zdrowia, instytucje użyteczności publicznej czy miejsca handlowe.

Starosta jasielski wymienił, że w naszej okolicy „aktywne przejścia” mogłyby powstać m.in. w: Jaśle na ulicy Mickiewicza (osiedle „Gamrat”) – przy wjeździe na teren Zespołu Szkół Miejskich nr 2, Brzyskach w ciągu drogi relacji Jasło-Błażkowa – przy skrzyżowaniu w kierunku urzędu gminy, Opaciu w ciągu drogi relacji Jareniówka-Jabłonica – przy szkole podstawowej, Tarnowcu w ciągu drogi relacji Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz Święcanach – w ciągu drogi Święcany – granica województwa – Szerzyny.

Staraliśmy się, żeby to było rozłożone równomiernie na cały powiat. Można było złożyć maksymalnie pięć wniosków. – poinformował Adam Pawluś. – Nasz wniosek uzyskał pozytywną opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. – dodał.

 – Myślę, że powstaną fajne przejścia i poprawią w zdecydowany sposób bezpieczeństwo. Tych pieniędzy jest dużo. Miejmy nadzieję, że nam się uda, zarówno powiatowi jak i miastu. Tak się akurat złożyło, że na tych przejściach, które wytypowaliśmy, nie było w ostatnich latach żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Z tego też należy się cieszyć. – skomentował radny Krzysztof Buba.

Powiat jasielski zamierza również złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja pozwoliłaby na przeprowadzenie termomodernizacji budynku „Domu Wędrowca” w Foluszu.

To miejsce, w którym znajdują się m.in. ogólnodostępne dla turystów odwiedzających okolicę sanitariaty.

O tym dlaczego akurat wytypowano ten obiekt, wyjaśnił szczegółowo starosta.

Padła taka propozycja, żeby aplikować do WFOŚiGW z tym obiektem. – objaśnia Adam Pawluś. – Te analizy, które Wydział Inwestycji dokonał, nie kwalifikują żadnego innego obiektu. Zastanawialiśmy się czy na przykład ten obiekt przy ulicy Słowackiego, gdzie jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który wygląda obskurnie. Obiekt (po byłym zakładowym domu kultury Rafinerii – przyp. red.) na ulicy 3-go Maja wymaga milionów, a nie 100 tysięcy złotych. Możemy skorzystać z tego naboru. Termin jest bardzo krótki i tego czasu jest niewiele. Myślę, że warto skorzystać z tego naboru. – dodał samorządowiec.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE