Informacje

Wystartował powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przy ulicy Kochanowskiego 2

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W budynku przy ulicy Kochanowskiego 2 w Jaśle został otwarty Punkt Szczepień Powszechnych. Operatorem tego miejsca, w imieniu samorządu powiatowego, jest Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dyrektor placówki Robert Snoch podkreślił: „droga do normalności wiedzie przez szczepienia, droga do wakacji wiedzie przez szczepienia”.

Jasło, 6 maja: uroczyste otwarcie powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych przy ulicy Kochanowskiego 2. W wydarzeniu wzięli udział: senator RP Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle Robert Snoch, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop, naczelna pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Jadwiga Małek, przełożona pielęgniarek i położnych w SP MG ZOZ Wioletta Hap, przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pielęgniarki SP MGZOZ w Jaśle.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj punktualnie o godzinie szesnastej rozpoczął swoją działalność powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych. Pojawienie się pierwszego pacjenta w gabinecie zabiegowym poprzedziło jego uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli polskiego parlamentu, władz samorządowych, pracowników Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także osoby reprezentującej Wojska Obrony Terytorialnej.

Spotkanie miało na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku medialnego wokół Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz zapewnienie mieszkańcom powiatu jasielskiego łatwiejszego dostępu do informacji o realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego naszej lokalnej społeczności.

Powiat jasielski otrzymał zgodę na organizację dwóch Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta Jasła. Jeden znajduje się przy ulicy Szopena 38 w budynku Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, drugi zaś przy ulicy Kochanowskiego 2.

Adam Pawluś, starosta jasielski | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski, jako reprezentant Skarbu Państwa, dosłownie przed kilkunastoma dniami przejął pomieszczenia. Mieściła się tu Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, a dokładnie policjanci dzielnicowi. – opisuje starosta jasielski Adam Pawluś. – Musieliśmy w szybkim tempie przygotować te pomieszczenia. Udało się nam. Dziękuję dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzynie Kaszowicz, bo poszliśmy taką krótką ścieżką, że pracownicy PZD – w oderwaniu od innych prac – wykonali zabezpieczenie tych pomieszczeń, pomalowali je, udało nam się też naprawić instalację elektryczną. Całość w sumie kosztowała nas, według faktur, niecałe 10 tysięcy złotych. Otrzymamy 5 tysięcy złotych zwrotu więc nie są to duże koszty jak na powiat. Jesteśmy w stanie to pokryć. Mam nadzieję, że dojdziemy do tej normalności jak najszybciej właśnie poprzez te szczepienia. Cieszę się, że ten punkt powstał, że również została zwiększona ilość szczepień w punkcie na Szopena. Te dwa punkty mają docelowo szczepić po trzystu pacjentów dziennie więc pracy nie braknie.

Obsługę powierzono Samodzielnemu Publicznemu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Jego dyrektor lek. Robert Snoch wyjaśnił: – Rozszerzamy naszą działalność jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień bowiem nasze placówki uczestniczą w tym Narodowym Programie Szczepień od 26 stycznia. Szczepimy około sześciuset osób tygodniowo jeśli chodzi o nasz zakład. Szczepienia dokonywane są w przychodniach miejskich i na terenie gminy Jasło – w Osobnicy i Szebniach. Czyli wykonujemy około 2,5 tysiąca szczepień miesięcznie.

Podkreślił, że przedmiotowe zadanie publiczne będzie realizowane przez bardzo doświadczony personel pielęgniarski, posiadający wykształcenie magisterskie i licencjackie oraz odbyte wszelkie niezbędne kursy szczepień. – Personel jest zaangażowany i bardzo oddany pacjentom. – zaznaczył R. Snoch.

Robert Snoch, dyrektor SP M-GZOZ w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nie krył też swojej wdzięczności dla władz samorządowych powiatu jasielskiego za powierzenie kierowania całością akcji szczepień w zakresie Punktu Szczepień Powszechnych kierowanemu przez siebie Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Jest to na pewno jakiś wyraz uznania i zaufania dla tego, co już w zasadzie od stycznia robimy. Zresztą Narodowy Fundusz Zdrowia obserwuje bacznie nasze grafiki i wykonane szczepienia, bo ciągle zwiększają nam ilość dawek dostarczanych do przychodni. Także nie wiadomo czy będziemy mogli to wszystko wykonać. Ale personel jest bardzo chętny i zaangażowany. – powiedział Robert Snoch.

To jest mój obowiązek więc chciałem bardzo serdecznie podziękować panu staroście, bo gmina Jasło jest stuprocentowym właścicielem Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. – powiedział w trakcie spotkania Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło. – Jestem z tego dumny, że pan dyrektor prowadzi te szczepienia na taką skalę, że ma tak dobrą załogę i jest sprawny organizacyjnie. Szczepienia na terenie naszej gminy w Osobnicy i Szebniach czy też dla mieszkańców korzystających z przychodni miejskich przy ulicy Mickiewicza, Baczyńskiego odbywały się i odbywają się sprawnie. Natomiast to jest kolejny etap. Pan dyrektor ma na tyle mocy przerobowych i na tyle sprawnie to robi, że podjął się tego wyzwania. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.

Pomimo tego, że punkt przy ulicy Kochanowskiego wystartował dopiero dzisiaj, już widać duże zainteresowanie programem.

Bardzo licznie zapisują się w tej chwili do nas pacjenci w wieku 40 lat i poniżej. – zauważa R. Snoch. – Ponad 500 dawek tygodniowo dostaliśmy na pierwszy rzut. To wystarcza nam na popołudniowe godziny w czwartki i piątki oraz na sześciogodzinne dyżury w soboty i niedziele. A więc pacjenci, którzy uczą się, studiują, pracują będą mogli spokojnie wybrać dogodny dla siebie termin, nie zaniedbując swoich obowiązków zawodowych.

Przygotowania do przyjęcia pierwszych pacjentów w PSzP | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

O tym jak możliwość skorzystania ze szczepień powszechnych przez młodych jest ważnym krokiem na drodze ku normalności mówiła senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poczynili starania, żeby mogły powstać nowe punkty, czyli ułatwienie dla pacjentów. Właściwie nie pacjentów, ale dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić. To jest szczególnie cenne bowiem zbliżamy się do okresu wakacyjnego. Myślę, że grupa młodych, która stara się zapisać i zaszczepić to jest bardzo cenne. Te niepokojące obrazy, które obserwujemy to jest właśnie to, że wiele młodych osób niestety chodzi bez maseczek. Cóż z tego, że Policja wręcza mandaty. Wszyscy wiemy, że COVID przebiega również bezobjawowo i dlatego jest taki niebezpieczny. – powiedziała.

Jak poinformowała podczas spotkania, sama już wcześniej skorzystała z możliwości zaszczepienia się.

Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak ciężką chorobą, która niestety pochłonęła tyle ofiar ludzkich, również wśród naszych rodzin i znajomych. To było bardzo przykre dlatego, że odchodzili również ludzie młodzi i bardzo młodzi. Myślę, że to jest piękna rzecz, że w Jaśle powstało tyle nowych punktów i będzie ta dostępność ułatwiona. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będą również przyjeżdżać do nas z całego powiatu ci, którzy nie mogą się zaszczepić w swoich ośrodkach lokalnych. – dodała Alicja Zając.

Pani senator podziękowała też przy okazji lokalnym mediom. – Za to, że interesujecie się tą sprawą, że to nie jest w ramach sensacji medialnych tylko w ramach działalności powiatu dla dobra mieszkańców i ich zdrowia. – powiedziała.

Do Punktu Szczepień Powszechnych przy ulicy Kochanowskiego można rejestrować się telefonicznie – poprzez dedykowany numer 515 297 032 lub przez ogólnopolską infolinię pod numerem 989, a także elektronicznie korzystając z Internetowego Konta Pacjenta. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zozjaslo.pl.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wykorzystywany będzie preparat MODERNA.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE