Informacje

Przedłużenie funkcji dyrektorom jasielskich placówek i awanse nauczycieli

| FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Czterem dyrektorom jasielskich placówek oświatowych przedłużono czas pełnienia tej funkcji do 31 sierpnia 2023 roku. Dodatkowo dwóch nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła wręczył dokumenty przedłużające powierzenie funkcji czterem dotychczasowym dyrektorom: Halinie Czyżowskiej – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1, Marcie Mosoń – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6, Gabrieli Zdunek- Gajdzie – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 oraz Jerzemu Gajdzie – dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich nr 2.

Funkcje te zostały przedłużone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych oraz Rad Pedagogicznych poszczególnych placówek.

Burmistrz, wręczył również, powierzenie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, długoletniemu nauczycielowi tej szkoły – Lechowi Polakowi. Funkcję tę powierzono mu po przeprowadzeniu konkursu na okres 5 lat szkolnych.

Z kolei Magdalena Sychta, nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz ks. Marek Kalisiak, katecheta w Zespole Szkół Miejskich nr 2 uzyskali awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zdali egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Burmistrza Miasta Jasła i złożyli akt ślubowania.

| FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE