Informacje

Plac zabaw na Ogródku Jordanowskim ma być zmodernizowany

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorząd Jasła planuje przeprowadzić do końca tego roku modernizację placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego. Środki niezbędne do realizacji tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie miasta. Według zapowiedzi urzędników, wskutek rewitalizacji to miejsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla najmłodszego pokolenia jaślan, a w szczególności zapewni dostępność do urządzeń zabawowych dzieciom z niepełnosprawnością ruchową.

Jasielski Ogródek Jordanowski został poddany procesowi rewitalizacji w 2012 roku. Wskutek wieloletniego działania czynników atmosferycznych, jak również intensywnego użytkowania, zamontowane w tym miejscu urządzenia zabawowe ulegają znacznemu wyeksploatowaniu, a co za tym idzie nie są już w pełni bezpieczne dla bawiących się dzieci. Podejmowane do tej pory przez miejscowy magistrat działania miały zapobiec postępującej degradacji poszczególnych elementów wyposażenia tej atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej. Doraźne próby ratowania infrastruktury służącej najmłodszemu pokoleniu jaślan do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu widocznie nie przyniosły oczekiwanych skutków bowiem miejscowy samorząd zamierza podjąć się realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją placu.

Dokładnie precyzując, projektem zostanie objęta strefa zabaw znajdująca się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Jana Pawła II.

Zastępczyni burmistrza Jasła Małgorzata Adamska-Chmiel poinformowała, że oprócz nowych atrakcji dedykowanych naszym małym pociechom, przewidziano również wykonanie bezpiecznej nawierzchni zapewniającej dostęp do tego miejsca również dzieciom z dysfunkcją narządów ruchu.

Główne założenie przyświecające urzędnikom jest takie, że po gruntownym remoncie to miejsce ma odpowiadać współczesnym standardom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Wiadomo, że Ogródek Jordanowski potrzebuje szerokiej modernizacji, m.in. skateparku. Ale skatepark będzie realizowany w przyszłym roku. W tym roku chcielibyśmy zrealizować przebudowę placu zabaw w tej pierwszej części, na którą wchodzi się od strony ulicy Jana Pawła II. Jest tam strefa dla najmłodszych. – objaśnia. – Ona była robiona w ramach rewitalizacji, ale to już było wiele lat temu. Niestety, te zabawki są w dość opłakanym stanie. To są miejsca, które są użytkowane przez mieszkańców, bo Ogródek Jordanowski cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem i bardzo wiele osób korzysta z tych zabawek. Ale one w takim stanie być nie mogą. Oczywiście, moglibyśmy realizować to co do tej pory, czyli spróbować coś tam podmalować czy przykręcić śrubkę. Niestety, ale to nie przynosi już efektów. – przyznaje.

Inwestycja ma już zapewnione finansowanie ze środków budżetowych miasta.

Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa, która pozwoli realnie oszacować koszty. – Ale mamy też porównanie z Jasielskim Budżetem Obywatelskim, gdzie tam jest zaplanowana w ramach jednego z projektów przebudowa placu zabaw integracyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 3. Tam szacunkowy koszt jest 400 tys. złotych. Liczymy się z takimi kosztami. – wyjaśnia Małgorzata Adamska-Chmiel.

Jak dodaje: – To, co ważne i o czym była mowa na komisjach i podczas sesji, żeby był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj ten zakres również obejmuje tego rodzaju potrzeby. Będą też zabawki dla osób niepełnosprawnych i zmieniona nawierzchnia, bo ta, która jest, uniemożliwia dotarcie do wszystkich tych urządzeń osobom, które mają szczególne potrzeby, osobom z niepełnosprawnościami.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE