Informacje

Miasto Jasło ma nowego radnego

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Mariusz Filip został zaprzysiężony na radnego Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji.

Podczas obrad L Sesji Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji, które odbyły się w poniedziałek 25 października br., miało miejsce podniosłe wydarzenie. Do 21-osobowego organu stanowiącego i kontrolnego samorządu terytorialnego dołączył nowy radny – Mariusz Filip.

Formalnym potwierdzeniem podjęcia społecznej pracy na rzecz dobra lokalnej społeczności było złożenie przez niego ślubowania o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców„, którego treść odczytał przewodniczący RMJ Henryk Rak, z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg„.

Zmiana w składzie osobowym Rady Miejskiej Jasła przed upływem jej pięcioletniej kadencji nastąpiła w związku ze zrzeknięciem się mandatu przez Lecha Polaka, który wygrał konkurs i objął stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego, dla której organem prowadzącym jest miasto Jasło. W świetle obowiązujących przepisów nie można łączyć obydwu funkcji jednocześnie.

W dniu 28 września br. Komisarz Wyborczy w Krośnie I wydał postanowienie o wstąpieniu na wakujący mandat Mariusza Filipa, który w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów na liście, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Nowy radny ma 48 lat, aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło – Rafineria. Przed trzema laty startował w wyborach samorządowych z ramienia komitetu wyborczego wyborców Ryszarda Pabiana. W okręgu wyborczym nr 1, obejmującym osiedla: „Kopernika”, „Górka Klasztorna”, „Gądki”, „Niegłowice”, „Żółków, „Rafineria”, otrzymał wówczas 183 głosy.

Na dzisiejszym posiedzeniu został powołany do komisji finansowo – budżetowej oraz komisji spraw społecznych.

VIII kadencja samorządu miejskiego trwa do 2023 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE