Informacje

Grunty powiatowe w Przysiekach na sprzedaż. Powstaną tu domki jednorodzinne

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiat jasielski zamierza sprzedać działki po dawnym sadzie w Przysiekach. Przedmiotowe nieruchomości położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28 relacji Jasło-Gorlice. Jak zapowiada starosta, w przyszłości powstanie tu spore osiedle domków jednorodzinnych z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Rada Powiatu w Jaśle, uchwałą z dnia 25 lutego 2022 roku, wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Przysiekach. W miejscu tym prowadzone było niegdyś gospodarstwo rolne. Dzisiaj o dawnym przeznaczeniu tego terenu świadczą już jedynie pozostałości po wyciętych jabłoniach. Jak informuje starosta jasielski, ze względu na utrzymujący się od lat brak zainteresowania nauką na kierunkach rolniczym i ogrodniczym w pobliskiej szkole średniej postanowiono o nadaniu temu miejscu nowych funkcji społecznych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miejscowości, przyjętego uchwałą Rady Gminy Skołyszyn, dopuszczono tutaj możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wśród działek przeznaczonych do zbycia jest kilka – po około dziesięć arów każda – z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Szacunkową cenę poszczególnych nieruchomości określono w przedziale między 38, a 44 tys. złotych.

Pojawiła się również oferta na sprzedaż działki usługowej o powierzchni prawie siedemdziesięciu arów. Kwotę wyjściową ustalono na ponad 406 tysięcy złotych.

Pozyskane w ten sposób środki zasilą majątek samorządu powiatowego.

Teren ten jest atrakcyjny ze względu na swoją lokalizację. Przyszli nabywcy mają zapewniony bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi krajowej nr 28 relacji Jasło-Gorlice oraz drogi gminnej. Według zapowiedzi, w bliskiej przyszłości cały obszar zostanie uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Pełny wykaz nieruchomości wystawionych do zbycia jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle, tj. https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości pod numerem telefonu (13) 448 64 76.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE