Informacje

Hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej

Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej FOTOGALERII | Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jaśle miało miejsce upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. Podczas uroczystości odegrano i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, odczytano Apel Pamięci, a następnie złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś wraz członkami Zarządu Powiatu Janem Muzyką i Grzegorzem Persem, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, a także przedstawiciele reprezentujący: Prawo i Sprawiedliwość w powiecie jasielskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Magurski Park Narodowy z/s w Krempnej, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie „Solidarni”, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, Zakład Karny, Straż Miejską, Wojskową Komendę Uzupełnień, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat jasielski

Jasielskie uroczystości przygotowane w związku z 82. rocznicą zbrodni katyńskiej oraz 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się w samo południe na skwerze przed pomnikiem „Golgota Wschodu”. Hołd uczestnikom tamtych tragicznych wydarzeń wyrażono poprzez odegranie i odśpiewanie przez zgromadzonych w tym miejscu gości Hymnu Państwowego, odczytanie Apelu Pamięci i modlitwę wygłoszoną przez ks. Zbigniewa Irzyka – dziekana Dekanatu Jasło-Wschód i proboszcza Kolegiackiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP.

U stóp obelisku, przy którym wartę honorową wystawiła młodzież reprezentująca Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapłonęły znicze.

Odczytano również listę wszystkich 96 ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, która miała miejsce dnia 10 kwietnia 2010 roku. Wśród ofiar był pochodzący z ziemi jasielskiej polityk Stanisław Zając.

O tamtych tragicznych wydarzeniach przypomniał w swoim wystąpieniu starosta jasielski Adam Pawluś:

Spotykamy się dzisiaj przy jasielskim pomniku „Golgota Wschodu”, na którym umieszczona jest tablica poświęcona ofiarom zbrodni katyńskiej, aby przypomnieć nie tylko to tragiczne wydarzenie, ale uczcić także ofiary katastrofy smoleńskiej. Katastrofa smoleńska to wydarzenie, które zmieniło oblicze Polski i polskiej polityki. O 8:41 czasu środkowoeuropejskiego 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Smoleńsk Siewiernyj doszło do katastrofy polskiego samolotu, który wiózł przedstawicieli polskiej władzy i inteligencji do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie Tupolewa 154 przebywało wówczas 96 osób. Nikt nie przeżył katastrofy. Jedną z jej ofiar jest syn jasielskiej ziemi senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Zając. Choć od tamtych wydarzeń mija już dwanaście lat, wydarzenie to jest ciągle jak świeża, niezabliźniona rana, bo podobnie jak w przypadku zbrodni katyńskiej nie znamy dokładnego przebiegu i przyczyn katastrofy. Uporczywe odmawianie oddawania wraku samolotu przez władze rosyjskie, z premedytacją zamazywanie prawdy, w dodatku podawanie nieprawdziwych, wręcz irracjonalnych sformułowań i niszczenie dowodów to kłody rzucane na drodze do prawdy. My, wolny naród Polski, mamy prawo do poznania prawdy historycznej zarówno dotyczącej zbrodni katyńskiej sprzed 82 lat, jak i prawdy o katastrofie smoleńskiej sprzed 12 lat. – powiedział.

Druga część uroczystości będzie miała w niedzielę palmową. Najbliżsi wraz z zaproszonymi gośćmi spotkają się o godzinie 8:30 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza w Jaśle, gdzie spoczywa śp. Stanisław Zając natomiast o godzinie 18 w Kościele Farnym odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.

 FOTOGALERIA: 

Jasielskie obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE