Informacje

Kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią w Jaśle przekazane do użytkowania

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na terenie kompleksu oświatowego przy ulicy Staszica w Jaśle zostało wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną. Obiekt będzie wykorzystywany przez młodzież uczęszczającą do pobliskich szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z wychowania fizycznego. Inwestycja pochłonęła niespełna 800 tysięcy złotych. Prace zostały w połowie sfinansowane ze środków pozyskanych przez powiat jasielski ze specjalnego funduszu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Obiekt sportowy odpowiadający współczesnym wymaganiom był w tym miejscu niezwykle oczekiwany bowiem w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera oraz Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 kształci się obecnie blisko półtora tysiąca uczniów. Ponadto w niedługim czasie zostanie oddany do użytku internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, który powstał na poddaszu pobliskiej Bursy Międzyszkolnej więc ilość tej młodzieży jeszcze się zwiększy.

Nowo powstała infrastruktura z pewnością przyczyni się do tego, że w kolejnych latach młodzi mieszkańcy naszego regionu będą chętnie z niej korzystać, poprawiając tym samym swoją kondycję oraz tężyznę fizyczną na świeżym powietrzu.

Dlatego też władze powiatu jasielskiego, dokonując symbolicznego przecięcia wstęgi i przekazania boiska do publicznego użytkowania, podziękowały dzisiaj wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny.

Starosta Adam Pawluś poinformował, że zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” edycja 2021.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Tu jest największe skupisko młodzieży jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe w powiecie jasielskim. Uczęszcza tutaj ponad półtora tysiąca młodzieży. To była długo oczekiwana inwestycja. Boisko asfaltowe nie nadawało się do gry, było zamknięte przez Sanepid. Udało nam się pozyskać środki z programu rządowego „Sportowa Polska”. Dlatego bardzo dziękujemy, że taki program istnieje. Mogliśmy, również z udziałem środków powiatu jasielskiego w 50%, za niecałe 800 tysięcy złotych zrealizować niezwykle potrzebną inwestycję. W tym roku zamierzamy zrealizować kolejne inwestycje, jeszcze dwa boiska sportowe i jeden kort tenisowy. Jesteśmy w trakcie realizacji remontu sali gimnastycznej i krytej bieżni przy Zespole Szkół w Trzcinicy. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku boisko przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych. Mamy jeszcze tutaj nawierzchnię asfaltową, którą możemy poprawić i udostępnić młodzieży do uprawiania sportu. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w tej inwestycji. – powiedział.

Nowe boisko zastąpiło stare, o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. Zostało ono oddane do użytkowania razem z budynkiem szkoły, który powstał w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Od tamtej pory nie były na nim prowadzone żadne prace remontowe na tak dużą skalę jak obecnie.

Stąd też dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nie kryje radości z podjętego przedsięwzięcia.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym udało się nam otworzyć to nowe, piękne boisko, które zostało wybudowane dzięki funduszom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. Boisko zastąpiło stare, asfaltowe, które nie nadawało się już do użycia, a w tej chwili młodzież będzie mogła ćwiczyć na nowoczesnym, trawiastym boisku. – powiedział Grzegorz Zięba. – Szkoła została wybudowana w roku 1975 i od tego czasu mieliśmy tutaj boisko asfaltowe. Dopiero w tej chwili, dzięki staraniom powiatu, udało się to boisko zmodernizować. Pan starosta wspomniał również, że mamy jeszcze miejsce pod kolejne boisko i to prawda. Jest miejsce i już planujemy tam zbudowanie boiska wielofunkcyjnego, łącznie ze skocznią w dal i miejscem do pchnięcia kulą. Tak, aby nasza młodzież mogła się wszechstronnie rozwijać i miała do tego nowoczesne warunki. – dodał.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano płytę boiska o wymiarach 39 x 22 metry i nawierzchnię z trawy syntetycznej. Obiekt został ogrodzony, wyposażony w bramki, piłkochwyty, a dodatkowo w razie potrzeby zajęcia z wychowania fizycznego będą mogły być realizowane przy wykorzystaniu sztucznego oświetlenia. Realizację zadania powierzono firmie Bud-Mat Lucyna Matyja z Krynicy-Zdroju. Całkowity koszt budowy wyniósł 776 177 złotych.

Proces inwestycyjny w żaden sposób nie kolidował z bieżącą pracą szkoły.

W ubiegłym roku zdjęto asfalt i przygotowano teren. Obiekt był już właściwie gotowy w grudniu, ale ponieważ była zima to nie korzystaliśmy z niego. Dopiero otworzyliśmy go uroczyście teraz, na wiosnę. – wyjaśnia Grzegorz Zięba. – Na zewnątrz mamy już jedno boisko z płytą sztuczną, zrobione kilka lat wcześniej. To jest oddane w tej chwili. Mamy nadzieję na jeszcze trzecie. Szkoła jest duża. Mamy 860 uczniów – w tym roku 29 klas. To powoduje, że na jednej godzinie jest siedem grup ćwiczeniowych. Więc każde dodatkowe miejsce, gdzie ta młodzież może ćwiczyć, jest miejscem bardzo mile widzianym. Zwłaszcza na zewnątrz, bo w środku mamy salę gimnastyczną, mamy siłownię, ale nie da się tam zmieścić wszystkich. – opisuje dyrektor.

W związku z podjętą inicjatywą gratulacje dla władz powiatowych oraz całej społeczności szkolnej złożyła senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając:

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zebraliśmy się tutaj w tak licznej grupie osób na różnych stanowiskach i w tak licznej grupie młodzieży nie po to, żeby nas pokazywano w mediach tylko po to, żeby pokazać co to jest wzajemna współpraca i co to jest realizowanie wspólnych celów. Naszym celem od wielu lat jest to, aby w powiecie jasielskim zwiększyć dostępność dzieci i młodzieży do miejsc związanych z uprawianiem sportu. Stąd ta piękna idea Zarządu Powiatu, poparta dużymi środkami, na wybudowanie w Trzcinicy pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego. Niewiele powiatów ma takie stadiony. My, powiat jasielski, taki mamy. Wiele gmin, składając swoje wnioski o poprawę infrastruktury, również zadbało o to, żeby powstawały nowe stadiony, na których już dzisiaj młodzież, ale i dorośli, mogą uprawiać sport. Żyliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy głównie przed ekranami naszych ipadów, ekranami komputerów, pracując zdalnie. To nas wszystkich zatrzymało w domu, co naprawdę nie było dobre dla zdrowia. Dlatego wszyscy ruszamy na takie obiekty jak właśnie ten dzisiaj oddawany. Bardzo dziękuję Zarządowi Powiatu, że tyle robi w zakresie poprawy jakości edukacji w naszych szkołach ponadpodstawowych. To nie tylko obiekty sportowe, to nie tylko wnętrza naszych szkół, ale to także troska o to, żeby przeprowadzić termomodernizację. Nie jest łatwo dzisiaj pozyskać środki, bo wiele takich wniosków jest składanych w całej Polsce.

Specjalny list do uczestników wydarzenia skierował poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, który ze względu na wcześniej zaplanowane zobowiązania służbowe nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. W jego imieniu pismo odczytała asystentka Marta Grzyb.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Napisał tam m.in.: „Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania aktywności fizycznej jest ogromną inwestycją w rozwój młodego pokolenia. Serdecznie gratuluję panu staroście, dyrekcji szkoły oraz wszystkim zaangażowanym w inicjatywę budowy tego obiektu sportowego. Użytkownikom boiska życzę, aby z radością korzystali z jego możliwości, rozwijali swoje pasje i odnosili sukcesy. Niech współzawodnictwo będzie szansą na budowanie prawdziwych relacji opartych na szacunku do drugiego człowieka.”

„Dla nas wszystkich sport jest bardzo ważny. Powiat jasielski podejmuje szereg działań w tym zakresie”

Jak przypomniał starosta, budowa boiska przy Zespole Szkół Technicznych o sztucznej nawierzchni syntetycznej to jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego”.

Adam Pawluś zapowiedział, że jeszcze w tym roku powstaną boiska wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego i Zespole Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego oraz kort tenisowy przy Zespole Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle.

Chcemy również stworzyć ośrodek sportu w Trzcinicy. Aplikujemy o prawie 15 milionów złotych w Polskim Ładzie. Chcielibyśmy z tych środków wykonać taką część hotelowo – pobytową w ramach istniejącego obecnie internatu oraz halę, na której będą mogły być rozgrywane zawody futbolowe, na której będzie można ćwiczyć. Mamy tam piękny stadion. Mamy już cały projekt na przyszłość rozwoju tego ośrodka. Jeżeli nam się to uda to Trzcinica będzie takim miejscem w powiecie jasielskim, którym będziemy mogli się pochwalić, do którego będą mogli przyjeżdżać zawodnicy z całej Polski. Będą mogli w dobrych warunkach ćwiczyć i konkurować w zawodach o charakterze ogólnopolskim. – powiedział.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jan Muzyka, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle podkreślił z kolei, że w obecnej kadencji władz samorządowych przeprowadzono wiele działań mających na celu rozwój kultury fizycznej i sportu młodzieżowego.

Cieszę się bardzo, że dożyłem takich czasów, gdzie w Polsce rząd zapewnia warunki i dba o sport. Jest również klimat do sportu w całej Radzie Powiatu – to trzeba otwarcie powiedzieć. Zarząd Powiatu, w którym mam zaszczyt pracować pod wodzą starosty Adama Pawlusia, bardzo stara się o to, aby kultura fizyczna i sport rozwijały się w powiecie jasielskim w sposób prawidłowy. Przypomnę jeszcze, że powiat funduje stypendia sportowe, roczną nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe, że wspieramy różnego rodzaju turnieje, zawody sportowe, itd. Przy wsparciu parlamentarzystów zdobywamy pieniądze na takie obiekty, jak te. Myślę, że to jest obiekt, który pozwoli prowadzić lekcje wychowania fizycznego w bezpieczny sposób, na którym młodzież pod kierunkiem nauczycieli będzie doskonalić swoją kondycję, swoją wydolność. W zdrowym ciele zdrowy duch. Łączyć naukę ogólną ze sportem – wtedy człowiek prawidłowo się rozwija. – powiedział Jan Muzyka.

To nie koniec dobrych wiadomości dla szkoły „pod stacją”. O kolejnych planowanych do realizacji w nieodległym czasie projektach poinformował w swoim wystąpieniu starosta Adam Pawluś:

Złożyliśmy wniosek do programów termomodernizacyjnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Otrzymał wysoką punktację, ale jest na liście rezerwowej. Te obiekty tak wyglądają, jak wyglądają, ale one zmienią swój wygląd już chyba niedługo, bo ten wniosek został wysoko oceniony. Jeżeli pojawią się środki Krajowego Programu Odbudowy to będzie szansa na szybką realizację. Wtedy ten wygląd zewnętrzny, a przede wszystkim inteligentne systemy cieplne, które będą tutaj instalowane, pozwolą zaoszczędzić wiele środków.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE