Informacje

Obchody Światowego Dnia Ziemi w mieście Jaśle zainaugurowane

Miasto Jasło postanowiło włączyć się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Mieszkańcom zaproponowano możliwości udziału w różnych wydarzeniach o charakterze proekologicznym. Akcję zainicjowano od wspólnego sadzenia nowych drzew na otwartych terenach rekreacyjnych przy ulicy Kwiatowej.

Przez najbliższe trzy dni, od czwartku do soboty, mieszkańcy Jasła mają możliwość udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji przypadającego na 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. Podejmowane na całym globie inicjatywy mają na celu promocję ochrony środowiska oraz szerzenie wiedzy ekologicznej.

Jak poinformował Mateusz Smyka, inspektor w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, tegoroczne święto obchodzone jest nawet w 192 krajach na świecie.

Co roku akcja zwraca uwagę na inny problem związany z ekologią i środowiskiem, na przykład ochronę zagrożonych gatunków, promocję odnawialnych źródeł energii czy ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących z plastiku. Oprócz obchodów o międzynarodowym charakterze, Dzień Ziemi organizują lokalne instytucje: szkoły, urzędy miast i gmin czy organizacje społeczne. Hasło przewodnie Światowego Dnia Ziemi w 2022 roku to: „zainwestuj w naszą planetę”. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność zmian w różnych obszarach działalności oraz wspólną odpowiedzialność firm, rządów i obywateli. – wyjaśnia.

Jasielskie obchody Dnia Ziemi zainicjowano podczas dzisiejszego uroczystego otwarcia tężni solankowej, powstałej na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Przystanek Kwiatowa”. To właśnie w tym miejscu władze miasta, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 (osiedle Sobniów), posadzili nowe drzewa oraz założyli łąkę kwietną.

Pierwszego nasadzenia dokonał burmistrz Ryszard Pabian. Wybór padł na ozdobnego, kilkuletniego platana klonolistnego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest to drzewo, które osiąga duże rozmiary, ma piękne liście, które dorastają nawet do 30 centymetrów. Drzewo, jeżeli polubi to miejsce, może osiągnąć wysokość nawet 50 metrów. Platan jest dekoracyjny szczególnie ze względu na piękną korę, która się łuszczy i jest w kolorze jasnoszarym. Drzewo znane w Europie, chociaż przywędrowało do nas z Ameryki. Jest dekoracyjne również poprzez owoce, które tworzą duże orzeszki. Liście są błyszczące, przebarwiają się na kolor ciemnopomarańczowy. Biorąc pod uwagę, że ta sadzonka jest już dosyć duża mamy nadzieję, że uda nam się przez najbliższe przynajmniej dziesięć lat utrzymać go bez żadnych radykalnych cięć. – opisuje Jadwiga Gancarz-Żebracka, kierownik Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Na terenie ośrodka przy ulicy Kwiatowej zasadzono również brzozę pożyteczną odmiany „doorenbos”.

Jest to odmiana, która charakteryzuje się pięknie łuszczącą się korą, którą możemy obserwować przez kilka lat. – prezentuje Jadwiga Gancarz-Żebracka. – Te brzozy mają stosunkowo duże liście, które osiągają nawet 9 centymetrów. Drzewa są bardzo atrakcyjne również zimą. Staramy się, aby to miejsce było atrakcyjne nie tylko latem i jesienią. Zdecydowaliśmy się na te odmiany drzew dlatego, że nie mają dużych wymagań co do siedliska i gleby. Niestety, ale warunki glebowe na terenie kompleksu na Kwiatowej nie wszędzie są dobre. Dlatego też te otwory, które przygotowaliśmy do nasadzeń, są dosyć głębokie. Oczywiście doprawiamy te doły glebą urodzajną. Wszystko po to, żeby drzewa miały dobry start.

Do inicjatywy sadzenia drzew chętnie włączyli się uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Oprócz wymienionych gatunków drzew, w bliskiej lokalizacji tężni posadzono lilaki pospolite w dwóch odmianach: „Sensation” i „Président Grévy”. Przygotowano również nasadzenia robinii pseudoakacji w odmianie „Umbraculifera” oraz wierzb płaczących.

Punktem kulminacyjnym czwartkowego wydarzenia było założenie symbolicznej łąki kwietnej na powierzchni około 250 metrów kwadratowych.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni po odbiór sadzonki stokrotek oraz drobnych upominków przypominających o przypadającym na jutro Dniu Ziemi.

Burmistrz Ryszard Pabian podkreśla, że podjęte działania mają aspekt proekologiczny. Przekonuje, że „zależy nam na tym, aby mieszkańcy mogli oddychać zdrowym powietrzem”.

Na co dzień zapominamy jak bardzo istotną rolę w lokalnym ekosystemie odgrywa zieleń miejska.

Po pierwsze oczyszcza z różnych zanieczyszczeń, wytwarza tlen, który jest nam niezbędny do życia, pochłania dwutlenek węgla, latem obniża temperaturę oraz stanowi rezerwuar wody, gdyż pełni funkcję retencyjną. – tłumaczy Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle. – Na pewno podstawową funkcją zieleni w mieście jest również funkcja estetyczna. Zieleń zdobi nasze miasto, zdobi tereny, które są mocno zurbanizowane. Mamy teraz wiosnę. Po szarej zimie, gdyż tego śniegu od wielu lat zbyt dużo nie ma, kolorowe kwiaty zdobią nasze ulice. Na pewno jest to fajny akcent wiosną. Latem, w upalne dni, szukamy schronienia pod koronami drzew. Natomiast codziennie, może tego nie zauważamy, ale zieleń miejska pełni również funkcje izolacyjne. Chroni nas przed hałasem komunikacyjnym, przed zanieczyszczeniami oraz przed kurzem. Jest to bardzo ważny element w środowisku miejskim.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Urzędnik wyjaśnia, że podstawowym elementem każdej zieleni miejskiej jest drzewostan.

Jak opisuje Marcin Gustek, czas życia drzew w środowisku miejskim jest bardzo krótki bowiem na ich kondycję wpływa wiele szkodliwych czynników takich jak: zanieczyszczenie ze strony komunikacji, duże zasolenie gleby pochodzące z zimowego utrzymania naszych ulic i chodników czy ograniczonego dostępu do wody przez mocno zabetonowane powierzchnie.

Wiele drzew ulega również zniszczeniu wskutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (porywistego wiatru). Są też celowo uszkadzane przez wandali.

Dlatego istotnym jest, aby systematycznie podejmować działania mające na celu uzupełnienie przestrzeni publicznych o nowe nasadzenia.

Drzewa w mieście mają bardzo trudną sytuację, ponieważ te same gatunki w środowisku naturalnym dożywają trzystu lat natomiast w środowisku miejskim niejednokrotnie nie dożywają dłużej niż pięćdziesiąt lat. Nie pomaga nam tutaj mocna infrastruktura podziemna, która niejednokrotnie nie pozwala nam posadzić drzew mimo tego, że mamy wolną przestrzeń na powierzchni. Dlatego Urząd Miasta w Jaśle od kilku lat stara się odmładzać drzewostan w mieście i każdego roku sadzimy po kilkadziesiąt drzew. Sadzimy drzewa gatunków i odmian, które dobrze znoszą warunki miejskie oraz takie odmiany, które nie kolidują zarówno z infrastrukturą nadziemną, jak i podziemną. Bo wiemy, że drzewa szybko rosną i później często wrastają w nasze budynki w centrum miasta. Ludzie oczekują, żebyśmy te drzewa przycinali. To nie pomaga drzewom, gdyż każde cięcie skraca życie. – powiedział Marcin Gustek.

Według szacunkowych danych, którymi dysponuje magistrat, na terenie naszego miasta jest około 300 tysięcy drzew.

Każdego roku różni właściciele nieruchomości usuwają ich tysiąc. Drzewa są usuwane z różnych powodów, głównie z powodów bezpieczeństwa, ponieważ drzewa starzeją się, są w złym stanie biologicznym i stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i mienia. Często też drzewa wrastają w budynki i nie mogą dalej prawidłowo się rozwijać. Dlatego ważnym jest, aby usuwane drzewa zastępowane były nowymi. Dlatego takie inicjatywy, jak ta dzisiaj z okazji Dnia Ziemi, są ważne, abyśmy je wdrożyli na stałe i kontynuowali. – dodaje Gustek.

Na terenie ośrodka „Przystanek Kwiatowa”, przy pomocy młodzieży, założono również symboliczną łąkę kwietną | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W piątek (22 bm.) nowe drzewa pojawią się również w Parku Miejskim.

Tam też już niektóre drzewa wymagają wymiany. W miejsce usuniętych nasadzamy nowe, aby park był nadal tą przestrzenią, w której będzie można znaleźć miejsce do odpoczynku. – przekazał burmistrz Ryszard Pabian.

Działaniom towarzyszącym obchodom Światowego Dnia Ziemi w Jaśle będzie również sprzątanie zaśmieconych brzegów rzeki Wisłoki i Ropy w okolicach osiedla Gądki. Akcję wspierać będą: Urząd Miasta, Jasielski Dom Kultury, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Nordic Walking NW-Team Jasło oraz partnerzy. Chętni do grupowego porządkowania wyznaczonych obszarów wyruszą w sobotę (23 bm.) o godzinie 9-tej spod parku linowego. Szczegóły na plakatach oraz na stronach internetowych poszczególnych organizatorów.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE