Informacje

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

| materiały prasowe Urzędu Miasta w Jaśle

Każdy właściciel czy zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła musi złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że jest to ustawowy obowiązek, a jego niewypełnienie grozi karą do 5000 zł.

Uwaga: Ankieta wypełniana rok temu przez mieszkańców Jasła nie zwalnia od obowiązku wypełnienia deklaracji!

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany;
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście w punkcie informacyjnym Czyste Powietrze przy ul. Sokoła 8 lub w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. – to 30 czerwca 2022 r.
  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 Lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

Dodatkowe informacje, wzory formularzy, instrukcje, pytania i odpowiedzi znajdują się pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno%c5%9bci-budynkow

Mieszkańcy Jasła mogą w tej sprawie kontaktować się dodatkowo z punktem informacyjnym „Czyste Powietrze” utworzonym przez Urząd Miasta w Jaśle. Punkt znajduje się przy ul. Sokoła 8, w sąsiedztwie Kina JDK Syrena.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE