Sport | rekreacja | turystyka

KK-T JDK zaprasza: Rowerem wzdłuż Wisłoki

Czwarta wakacyjna wyprawa rowerowa zorganizowana w sobotę, 6 sierpnia br., przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury poprowadzi wzdłuż doliny górnej Wisłoki.

Około 45-kilometrowa trasa tam i z powrotem powiedzie z Jasła przez Dąbrówkę, Wróblową, Ujazd, Brzyska, Błażkową, Skurową, Brzostek i Klecie. Jedną z atrakcji wycieczki będzie przeprawa przez Wisłokę po moście pontonowym w Kleciach.

Wisłoka jest prawym dopływem górnej Wisły. Koryto tej rzeki, bogate w złoża żwirów, od lat jest eksploatowane. Stanowi także prawdziwy raj dla wędkarzy.

Brzyska to miejscowość położona na wzniesieniach tarasowo opadających ku rzece Wisłoce. Nad malowniczą doliną góruje wysoki na 561 m n.p.m. Liwocz.

Błażkowa jest wsią wzmiankowaną już w XIV – XV w. jako osada, a w 1624 roku wymienianą jako miasteczko z gorzelnią, browarem, tartakiem oraz rozwiniętym tkactwem. W Błażkowej urodził się Karol Irzykowski (1873 – 1944), znany krytyk literacki, pisarz, autor m.in. powieści Pałuba. Wieś wyróżnia się kompleksem wyrobisk pożwirowych, w skład którego wchodzą cztery akweny. Miejscowość znana jest z Ośrodka Wędkarskiego „Stawy Błażkowa”.

Skurowa zlokalizowana jest na wzgórzu w pobliżu Wisłoki, nad którą znajdują się najokazalsze skalne obiekty tzw. Skałki w Skurowej. W 1916 roku pozyskiwano z nich kamień wykorzystywany do budowy cmentarzy wojskowych. Do XIX w. Skurowa była własnością książęcej rodziny Woronieckich. W roku 1805 urodził się tam książę Mieczysław Woroniecki, uczestnik powstania listopadowego, dowódca legionu polskiego na Węgrzech w czasie Wiosny Ludów. W Skurowej urodził się także Józef Jałowy (1885 – 1954) – ksiądz, dr teologii, autor licznych publikacji.

Brzostek jest niespełna trzytysięcznym miasteczkiem, jedną z najstarszych miejscowości woj. podkarpackiego. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XII w. W swej długiej historii Brzostek był miastem od 1367 do 1934 roku. Prawa miejskie odzyskał w roku 2009. Cennymi zabytkami miasteczka są cmentarze wojenne, kapliczki oraz kamienice mieszczańskie.

Klecie to wieś znana ze stawów powstałych w wyrobiskach pożwirowych na Wisłoce, wykorzystywanych obecnie do celów rekreacyjnych. W Kleciach znajdują się m.in.: Zespół Dworski Pawłowskich z początku XIX w., cmentarz wojenny nr 220 usytuowany na wzgórzu św. Leonarda oraz Kaplica św. Leonarda.

***

Termin wyjazdu: 6 sierpnia 2022 (sobota), godz. 9.00, sprzed budynku JDK.
Koszt: 15 zł.
Zgłoszenia i wpłaty: w JDK.
Informacje pod tel.: 514 284 625.
Program uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).
Uwaga: jak zawsze obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki pogodowe oraz kask ochronny.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE