Informacje

Wymierne efekty partnerskiej współpracy samorządu z leśnikami

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Już po raz kolejny w tym roku Lasy Państwowe dokładają się finansowo do inwestycji związanych z remontem dróg na terenie powiatu jasielskiego. Korzyści płynących ze wzajemnej współpracy przy odnowie ważnych traktów komunikacyjnych w naszym regionie jest wiele.

Dzisiaj popołudniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle doszło do podpisania umowy, na mocy której Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przekazało dofinansowanie w wysokości 900 tysięcy złotych do remontu dwóch odcinków dróg publicznych położonych na terenie gmin Brzyska oraz Tarnowiec.

Inwestycja polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu niezbędnych prac towarzyszących na drodze powiatowej nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Dąbrówka (520 metrów) oraz drodze powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Potakówka (367 metrów), zarządzanych przez powiat jasielski.

Lasy Państwowe chętnie wspierają wszelkie inicjatywy służące ogółowi społeczeństwa.

Lasy pełnią wiele funkcji. Żeby te funkcje mogły być pełnione to lasy muszą być zdrowe. Chore lasy nie wypełniają wszystkich funkcji przewidzianych dla lasów. Dlatego też musimy usuwać drzewa chore, umierające i do tego też potrzebne nam są drogi. Drewno sprzedajemy w lesie, odbiorcy muszą je wywieźć. Nie może ono pozostać na terenie Lasów Państwowych. Cieszymy się bardzo, że przy okazji budowy dróg, które są nam bardzo potrzebne, korzysta także miejscowe społeczeństwo. My jesteśmy stąd i lasów stąd nie zabierzemy nigdy. – powiedział Artur Królicki, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

To już kolejne dofinansowanie przekazane tego roku z Funduszu Leśnego do jednostek samorządu terytorialnego w powiecie jasielskim.

Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że znowu możemy przekazać środki na remont dróg publicznych. W tym przypadku są to dwie drogi powiatowe powiatu jasielskiego. Kwota jest niemała, bo 900 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że wyremontowanie tych dróg spowoduje, że gospodarka leśna prowadzona będzie we właściwy sposób. Ułatwi nam to pracę prowadzącą do racjonalnej gospodarki leśnej na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kołaczyce. – podkreślił Artur Paczkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.

Starosta jasielski Adam Pawluś zaznaczył, że w bieżącym roku powiat jasielski realizuje blisko czterdzieści zadań inwestycyjnych, od remontu i budowy nowych ciągów komunikacyjnych, poprzez rozbudowę infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, budowę obiektów sportowych przy szkołach ponadpodstawowych, po termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wobec tego każde dodatkowe pieniądze przekazane do budżetu powiatu z funduszy zewnętrznych są niezwykle mile widziane.

Korzystając więc ze sposobności, podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków na remont dróg, które będą służyły nie tylko mieszkańcom obydwu miejscowości, ale też pozostałym użytkownikom.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 900 tysięcy złotych. To już jest kolejna transza w tym roku. Wcześniej otrzymaliśmy 720 tysięcy złotych na remont mostu na Żydowskim w ciągu drogi Krempna – Żydowskie – Grab, a dzisiaj otrzymaliśmy środki na remont dwóch odcinków dróg. Jeden odcinek jest na drodze Szebnie – Tarnowiec – Potakówka – Jedlicze w miejscowości Potakówka. Niewielki, ale niezwykle ważny, od granicy z powiatem krośnieńskim, za kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Drugi odcinek na drodze Jasło – Brzyska – Jodłowa w miejscowości Dąbrówka. Tam będzie wyremontowany odcinek 500-metrowy. Do tego jeszcze wykonamy chodnik, ale to już poza Funduszem Leśnym. Te środki są naprawdę bardzo potrzebne. Tych dróg w złym stanie nie jest zbyt wiele, ale jeszcze jest ich trochę. Robimy też nowe ciągi drogowe stąd ciągle zabiegamy o środki, które są nam potrzebne na realizację dróg powiatowych. – powiedział Adam Pawluś.

W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyła również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska. Jak zaznaczyła, jest to bardzo ważny moment dla powiatu jasielskiego bowiem wpływają do niego kolejne środki, które poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania po drogach naszego regionu.

Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się, aby podpisać umowy przekazania pieniędzy, dosyć dużych w sumie, bo to jest prawie milion złotych na te dwie drogi powiatowe. – powiedziała parlamentarzystka. – Natomiast dlaczego właśnie na te drogi i dlaczego takie pieniądze? Otóż, Lasy Państwowe muszą wozić swoje drewno jakimiś drogami. Odbywa się to również drogami powiatowymi, właśnie m.in. drogą Jasło-Jodłowa i tą drogą między Tarnowcem, a Jedliczem. Wskutek tych dużych nośności, ale też dłuższej używalności tych dróg, te drogi zostały bardzo poważnie zniszczone. Bardzo dziękuję Lasom Państwowym, że partycypują w kosztach utrzymania tych dróg i postanowiły te najbardziej uszkodzone odcinki dofinansować z Funduszu Leśnego, aby te drogi były naprawione. Jest to bardzo ważne, bo tymi drogami jeżdżą nasi mieszkańcy. Każdy z nas chce mieć jak największy komfort podróży. Lasy Państwowe mają te pieniądze, a dlaczego je mają? Dlatego, że prowadzą bardzo dobrą gospodarkę leśną. Ja wielokrotnie o tym mówię i promuję nasze polskie lasy, ponieważ one sobie w pełni na to zasługują. – dodała.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Kontrakt na wykonanie robót budowlanych powierzono dwóm wyspecjalizowanym podmiotom. Za remont drogi w Dąbrówce odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (wartość prac wynosi ponad 546 tysięcy złotych brutto) natomiast drogę w Potakówce wykona STRABAG sp. z o.o. Z siedzibą w Pruszkowie (wartość prac wynosi ponad 567 tysięcy złotych brutto).

Zadania mają się zakończyć w terminie do czterech tygodni od momentu podpisania umowy. Inwestor reprezentowany przez Katarzynę Kaszowicz – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zapowiedział, że zamierza przekazać robotnikom teren budowy jeszcze w tym tygodniu.

KOMENTARZ

Artur Paczkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
Fundusz Leśny to jest taki „worek z pieniędzmi”, na który składają się wszystkie nadleśnictwa w całej Polsce. Jest to wyliczona procentowo wartość od sprzedaży drewna. W przypadku naszej regionalnej dyrekcji jest to 13% od wartości sprzedanego drewna. On służy wielu potrzebom. Nie tylko dofinansowania do remontu dróg, ale też na badania naukowe, a przede wszystkim plany urządzania lasów i dotowanie nadleśnictw niedochodowych. Nadleśnictwo Kołaczyce takim właśnie jest, gdzie dostajemy z tego „worka” Funduszu Leśnego środki na prace z zakresu hodowli lasów, ochrony, użytkowania, zagospodarowania turystycznego. Żeby prowadzić ciągłą, trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną takie środki musimy otrzymywać jako nadleśnictwo, a większość nadleśnictw górskich i podgórskich jest właśnie dotowana z Funduszu Leśnego. To jest stary mechanizm tylko nigdy w takiej skali nie przekazywaliśmy takich środków do dróg. Z reguły wszystko szło na te leśne sprawy. W tym momencie jest większy przychód i my chcemy się tym podzielić z samorządowcami.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE