Informacje

Jasło: pamięć o tych, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym i suwerennym kraju 📸

| Przemarsz uczestników uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości ulicami Jasła, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Patriotyczno – religijny charakter miały jasielskie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli licznie poczty sztandarowe, młodzież szkolna wraz z opiekunami, służby mundurowe, harcerze, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej, członkowie stowarzyszeń i partii politycznych, ale przede wszystkim mieszkańcy miasta i ościennych miejscowości.

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi jasielskiej rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego, patrona naszego miasta. Eucharystii przewodniczył dziekan Dekanatu Jasło-Wschód ks. Zbigniew Irzyk, w asyście proboszczów miejscowych parafii.

Homilię wygłosił ojciec Artur Zajchowski. Nawiązał w niej do słów błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki: „Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości tak jak tworzyli przyszłość powstańcy padający na polu bitew czy wieszczowie, którzy patrzyli daleko w przyszłość. Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie może tworzyć śmiałą przyszłość”.

Wspomniał też, że nasi przodkowie ginęli podczas wojny, poświęcali swoje życie, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Walczyli o to, abyśmy mogli być wśród wolnych narodów.

Jak co roku gromadzimy się 11 listopada w Kościele Franciszkanów w Jaśle, aby omadlać wszystko co Polskę stanowi. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o postawach ludzkich w czasach Starego Testamentu. Można by powiedzieć, że niewielu przejmowało się życiem wiecznym. Bardziej cieszyli się dobrami doczesnymi i przeżywaniem swego życia ziemskiego. Tymczasem należy pamiętać o Bożej sprawiedliwości i prawdzie płynącej z nauki Chrystusa, abyśmy nie bali się przeżywać swego życia dla Boga i z nim. Wówczas czeka nas piękna perspektywa życia wiecznego. To Pan Bóg jest dla nas wartością najwyższą i nieporównywalną z żadną inną. On jest źródłem życia, dawcą wielu łask, mądrością, miłością i ostatecznym celem. Opoką Bożej opieki i działania jest Boża obecność. Mamy z nią do czynienia zarówno w losach pojedynczych ludzi, jak i całych narodów, w tym narodu polskiego. Ojczyzna to kraj, który człowiek uważa za swój własny, bo w nim się urodził i w nim mieszka. To ośrodek rodzinnej kultury, symbol matki. Jesteśmy spadkobiercami twórców niepodległości i ciąży na nas obowiązek pielęgnowania tożsamości narodowej oraz wychowania w jej duchu młodego pokolenia. Cieszymy się, że w naszej franciszkańskiej świątyni modli się dzisiaj za Polskę wielu ludzi młodych. – mówił Franciszkanin.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy lokalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości uformowali się w szyku, by następnie przejść głównymi ulicami do Parku Miejskiego, gdzie była kontynuowana oficjalna część uroczystości.

Odegrano hymn państwowy, a następnie odczytano apel pamięci w celu uczczenia wszystkich osób, które walczyły o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiciele władz państwowych na czele z senator Alicją Zając i poseł Marią Kurowską, władze samorządowe na czele z burmistrzem miasta Ryszardem Pabianem i starostą Adamem Pawlusiem, służby mundurowe, harcerze, stowarzyszenia i organizacje polityczne, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza symboliczne wiązanki kwiatów.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił starosta jasielski Adam Pawluś. Jak powiedział na wstępie, to ważna uroczystość, podczas której możemy wspólnie uczcić wielkie Święto Narodu Polskiego jakim jest kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, wynaradawiania Polaków, Rzeczpospolita Polska powróciła na polityczną mapę Europy. Odzyskała upragnioną wolność, o którą przez pokolenia walczyła. Chociaż wydawało się to absolutnie niemożliwe, aby Polska rozdarta przez trzy rozbiory mogła jeszcze kiedyś powstać. Nasz naród nigdy się nie poddawał i wielokrotnie stawał do walki o niepodległość. Poczynając od konfederacji barskiej, insurekcji kościuszkowskiej, poprzez wojny napoleońskie, wiosnę ludów, powstanie listopadowe i styczniowe. W końcu, po ponad stu latach niewoli, uzyskaliśmy upragnioną wolność. Cieszyliśmy się nią i często traktowaliśmy jako coś danego nam raz na zawsze jako pewnik. Pomimo burzliwych kart naszej historii, wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że ponownie możemy ją utracić, że nasza Ojczyzna może być zagrożona. Dopiero atak Rosji na Ukrainę uzmysłowił nam, że nawet w XXI wieku, w cywilizowanej Europie, pomimo wielu sojuszów, najeźdźca może zaatakować nasz kraj. Że możliwa jest nie tylko wojna hybrydowa, ale też militarna, a niepodległość i wolność nie są nam dane raz na zawsze. Obecnie nasz rząd, w myśl łacińskiego przysłowia Wegecjusza, które mówi „Jeśli chcesz pokoju przygotuj się do wojny”, stara się wzmocnić i zwiększyć siły zbrojne, ponieważ pomimo że jesteśmy członkiem najsilniejszego paktu obronnego NATO, musimy zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem. Cieszy mnie fakt, że w naszym powiecie tak wielu młodych ludzi kształci się w klasach o profilu mundurowym. W tym roku Zarząd Powiatu otworzył dodatkowe klasy. To nie tylko przyszli potencjalni obrońcy naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim młode pokolenie patriotów, któremu nieobce są słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Patrząc na Was dzisiaj i podczas wielu uroczystości patriotycznych, w których uczestniczycie jestem pewien, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia staniecie do walki dzielnie broniąc naszych granic i niezawisłości naszej Ojczyzny. – mówił.

W swoim wystąpieniu nawiązał do bieżącej sytuacji geopolitycznej związanej z konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą, na terytorium Ukrainy.

U naszych sąsiadów, na terytorium Ukrainy, od wielu miesięcy prowadzone są działania wojenne, które łudząco przypominają te z czasów II Wojny Światowej. Wojska Putina za cel obrały niewinnych cywilów. Po wielu zbrodniach ludobójstwa armia rosyjska zaatakowała ukraińską infrastrukturę energetyczną. W ostatnim czasie bombardowane są elektrownie. Na obszarze całej Ukrainy zniszczone zostały sieci wodociągowe, sanitarne, elektryczne co w perspektywie zbliżającej się zimy coraz bardziej zagraża narodowi ukraińskiemu. Najprawdopodobniej Rosja, nie radząc sobie na polu militarnym, zmieniła taktykę i chce zmusić zaatakowany kraj do poddania się na warunkach dyktowanych przez Moskwę. W tym celu Putin chce się posłużyć zimnem. Chce zamrozić Ukrainę wywierając presję na ludność ukraińską, aby naciskała na własny rząd do poddania się. Dzisiaj, obserwując wydarzenia w Ukrainie odnoszę wrażenie, że historia zatoczyła krąg, a działania żołnierzy federacji rosyjskiej przypominają okrucieństwo sowietów z czasów II Wojny Światowej. Bardzo ciężko zrozumieć dlaczego tak się dzieje, bo nie ma żadnych militarnych przesłanek tłumaczących takie barbarzyńskie zachowania. Obserwując sytuację za naszą wschodnią granicą i podążając za przykładem naszych Ojców broniących niepodległości dbajmy o naszą Ojczyznę, o jej wolność i niezawisłość. Wcielajmy w życie słowa wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Częstochowie: „nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Oddajmy Ojczyźnie nasze serca. Działajmy z myślą o niej tak, aby Polska rozkwitała, a nasz patriotyzm był podstawą trwałej niepodległości dla nas, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. – powiedział.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy pomogli zorganizować dzisiejszą uroczystość. Przede wszystkim burmistrzowi wraz z pracownikami Urzędu Miasta, Wojskowemu Centrum Rekrutacji, Młodzieżowemu Domowi Kultury oraz funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy przemarszu. Wyraził też swoją wdzięczność pocztom sztandarowym – bardzo licznym w tym roku (po raz pierwsi obecni byli ze swoim nowym symbolem funkcjonariusze Służby Więziennej w Jaśle), harcerzom, „Strzelcom” z Trzcinicy, Kołaczyc i Nowego Żmigrodu oraz wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości.

Tegoroczne obchody uświetniła obecność Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z siedziba w Brzyściu, pod kierownictwem kapelmistrza Jana Zygmunta.

 FOTOGALERIA: 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE