Informacje

Agata Augustyn zaprzysiężona na urząd wójta gminy Tarnowiec 📸 🔊

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Agata Augustyn odebrała dzisiaj zaświadczenie o wyborze na urząd wójta gminy Tarnowiec, złożyła uroczyste ślubowanie przed radnymi, pracownikami urzędu, sołtysami miejscowości, przedstawicielami kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonymi gośćmi. Tym samym może już przystąpić formalnie do pełnienia nowych obowiązków zawodowych. Jak podkreśliła podczas swojego pierwszego oficjalnego wystąpienia w roli gospodarza lokalnego samorządu, wygraną w wyborach uzupełniających przyjmuje z ogromną satysfakcją, ale też z wielką pokorą.

Przedterminowe wybory wójta gminy Tarnowiec zostały zarządzone na dzień 8 stycznia 2023 roku w związku z nagłą śmiercią dotychczasowego gospodarza lokalnego samorządu Wiktora Barańskiego. Na kartach do głosowania pojawiły się trzy nazwiska: 46-letniej Agaty Augustyn z Tarnowca, zgłoszonej przez komitet wyborczy wyborców „Razem dla gminy”, 43-letniej Teresy Grzesik z Łubna Szlacheckiego, zgłoszonej przez komitet wyborczy wyborców „Teresy Grzesik” oraz 52-letniego Tomasza Lackosza z Gorzyc, zgłoszonego przez komitet wyborczy wyborców „Twój wójt Tomasz Lackosz”.

Do wyłonienia kandydata na urząd wójta gminy wystarczyła już pierwsza tura. Więcej niż połowę wymaganych głosów ważnych otrzymała Agata Augustyn, którą poparło 1 454 mieszkańców.

Dzisiaj, podczas LXI Sesji Rady Gminy Tarnowiec, która odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, odebrała z rąk zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu Dariusza Szerląga zaświadczenie o wyborze. Wręczając uroczysty dokument życzył jej samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym przypominając, że jej kariera jako samorządowca rozpoczęła się ponad dwadzieścia lat temu właśnie tutaj, w tej gminie.

W posiedzeniu, oprócz obecnych jedenastu z piętnastu radnych, wzięli również udział pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych samorządu, radni Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji z terenu gminy Tarnowiec Jan Muzyka i Józef Rosół, sołtysi poszczególnych miejscowości, reprezentanci kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych ziemi tarnowieckiej, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu.

Oficjalne objęcie obowiązków wójta gminy Tarnowiec nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Gminy i zaproszonych gości roty ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” Agata Augustyn skwitowała je dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.

Jako pierwszy głos zabrał wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia obowiązków wójta gminy Tarnowiec do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów Miłosz Leszkiewicz. Podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim osobom, z którymi dane mu było współpracować przez ostatnie tygodnie dla dobra gminy i jej mieszkańców:

Dziękuję państwu radnym za tą współpracę, którą wykonaliśmy. Dziękuję obsłudze biura Rady, pracownikom Urzędu Gminy Tarnowiec. Dziękuję państwu sołtysom i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w sprawy gminy. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, bo to mieszkańcy tworzą tę wspólnotę. Dziękuję za wyrozumiałość, za czas mi poświęcony. Natomiast nowej pani wójt pragnę życzyć wszelkiej pomyślności, wytrwałości i samych sukcesów, bo sukcesy wójta to sukcesy nas – mieszkańców tej gminy, mieszkańców wszystkich miejscowości.

W imieniu radnych nowo powołanej pani wójt gratulacje złożył Tadeusz Śmietana: – Gratuluję mocnego zwycięstwa w tych wyborach. To pani osobisty sukces, a także sukces mieszkańców, którzy właśnie w taki sposób dali wyraz i wygrała pani z taką silną przewagą. Jest to trudna funkcja, bardzo trudna, ale wierzymy, że pani wójt wykona ją perfekcyjnie. Ale trzeba dużo zdrowia i tego zdrowia życzymy nowej pani wójt.

W kolejce do życzeń ustawiła się delegacja sołtysów miejscowości na czele z Janem Muzyką z Umieszcza, który wyraził swoje zadowolenie z wyborczych rozstrzygnięć. – Cieszymy się z wyboru. Przez wiele lat była pani dla nas wielką pomocą. Pomagała opracować fundusz sołecki, doradzić. Zawsze miała pani dla nas czas i traktowała nas po partnersku. Myślę, że będąc wójtem również taka pani będzie i takiej współpracy sobie życzymy pomiędzy wójtem, a sołtysami. – powiedział.

Jan Muzyka wypowiedział się również w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle. Podkreślił, że Agata Augustyn w czasie prawie półtorarocznej pracy w Starostwie Powiatowym dała się poznać jako osoba kompetentna, dysponująca ogromną wiedzą i pracowita.

Z jednej strony będzie nam panią brakować, ale z drugiej strony cieszymy się, że została pani wójtem. Życzymy wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dobrej współpracy między tymi dwoma samorządami. Ta współpraca od zawsze była dobra, ale kiedyż nie będzie lepsza jeżeli nie wtedy, gdy pracownik jednego i drugiego samorządu zostaje wójtem. Oczekujemy tej dobrej współpracy, a wspólnych przedsięwzięć jest dużo. – dodał.

Nowego szefa gminy powitali, w imieniu pracowników Urzędu skarbnik Barbara Kosińska oraz sekretarz Marek Hejnar, gratulując wyboru, życząc sukcesów i deklarując pełną współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Na dzisiejszą uroczystość Agata Augustyn przygotowała okolicznościowe przemówienie. Na wstępie podkreśliła, że wybór jej osoby to wyraz ogromnego zaufania: – Wybór ten sprawia, że stałam się reprezentantem wszystkich mieszkańców naszej gminy i zobowiązaniem do działania dla dobra nas wszystkich. Stoję przed państwem jako jedna z Was, jako mieszkanka tarnowieckiej ziemi. Stoję w poczuciu dumy i jednocześnie w poczuciu ogromnej odpowiedzialności. Wygraną przyjmuję z ogromną satysfakcją, ale też z wielką pokorą.

W swoich pierwszych słowach już jako nowo powołany wójt podziękowała wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach, a zwłaszcza tym, którzy oddali na nią swój głos. – Dziękuję osobom, które wspierały mnie w podjęciu tej niezwykle trudnej decyzji. Dziękuję osobom, które zaangażowały się w moją kampanię wyborczą. Dziękuję tym wszystkim, którzy serdecznie mi kibicowali. Byliście i jesteście niezastąpieni. – powiedziała.

Podczas wygłoszonego krótkiego expose zwróciła uwagę, że są to już trzecie wybory w trakcie trwania obecnej kadencji samorządu gminy Tarnowiec. Prosiła wszystkich o współpracę w zgodzie i wzajemnym dialogu. Deklarowała też swoją otwartość na pomysły, które mają prowadzić do skutecznego rozwiązywania codziennych problemów mieszkańców gminy.

Mój komitet nazywał się „Razem dla gminy”. I to słowo razem jest dla mnie kluczem. Zapraszam wszystkich do współpracy. Teraz przede mną naprawdę ciężka praca. Praca ponad roczna. Ale mam nadzieję, że wspólnie dokończymy tego co jest rozpoczęte. Rozpoczęte są ogromne inwestycje. Musimy przygotować gminę na następne inwestycje. Myślę, że wspólnie wszystko to uczynimy dla dobra naszych mieszkańców. Będę wójtem, który służy mieszkańcom i tylko ich dobrem będzie się kierował. Mam taką jeszcze jedną satysfakcję, że jestem pierwszą kobietą wójtem w naszej gminie i jedyną kobietą wójtem w powiecie jasielskim. Od dzisiaj jestem do państwa dyspozycji. – dodała.

Agata Augustyn ma 46 lat, mieszka w Tarnowcu. Posiada wykształcenie wyższe. Przez ponad dwadzieścia lat pracowała w Urzędzie Gminy Tarnowiec, w tym na stanowiskach skarbnika i sekretarza. Ostatnio zatrudniona jako pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

POSŁUCHAJ co po zaprzysiężeniu na urząd wójta gminy Tarnowiec Agata Augustyn powiedziała lokalnym mediom:

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE