Informacje

Trzecia wirtualna strzelnica w powiecie jasielskim otwarta

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Uczniowie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy mają od dzisiaj do dyspozycji wirtualną strzelnicę. Placówka kształci młodzież na kierunkach mundurowych, która po zakończeniu edukacji zasila formacje stojące na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Wydzielenie specjalnego miejsca w szkole, gdzie prowadzone będzie specjalistyczne szkolenie, przyczyni się do wszechstronnego rozwijania umiejętności, które młodzi ludzie będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej.

Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy od dziesięciu lat prowadzi klasy mundurowe, zaś od trzech oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej absolwenci zasilają później szeregi formacji stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego kraju takich jak Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna czy Straż Graniczna. Od dzisiaj uczniowie będą mieli do dyspozycji wirtualną strzelnicę. To już trzeci tego typu obiekt jaki powstał w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jasielski (po Nowym Żmigrodzie i Kołaczycach) dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu państwa.

Decyzja o tej strzelnicy zapadła dosłownie w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Warunki nam sprzyjały i udało nam się wykonać to zadanie do końca 2022 roku, bo takie były zasady. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi Błaszczakowi za to, że istnieje ten program „Strzelnica w powiecie”. Dzięki temu programowi wybudowaliśmy trzy strzelnice. W poprzednim roku oddaliśmy strzelnicę w Nowym Żmigrodzie. Ona początkowo miała obsługiwać wszystkie szkoły, ale na dzień dzisiejszy mamy trzy strzelnice. Ta strzelnica kosztowała 186 tysięcy złotych, a 80% środków to są środki budżetowe więc wkład powiatu jest stosunkowo niewielki. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli warunki do ćwiczeń. – powiedział Adam Pawluś.

Starosta jasielski zaznaczył, że w planach jest utworzenie kolejnych – przy podległych mu placówkach na terenie miasta Jasła. Wiąże się to z planami Ministerstwa Edukacji i Nauki, które przewiduje wprowadzenie przedmiotów związanych z przygotowaniem obronnym.

Tam rzesza młodzieży, która kształci się w jasielskich szkołach, głównie liceach czy klasach zawodowych, musi mieć warunki do ćwiczeń. Planujemy następne strzelnice. Ile ich będzie? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, ale co najmniej dwie planujemy utworzyć w samym Jaśle. – wyjaśnia.

Z okazji udostępnienia strzelnicy samorządowiec podziękował dyrekcji i pedagogom Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy za krzewienie wśród młodych ludzi idei patriotyzmu, czego niejednokrotnie dają wyraz biorąc udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia państwowe organizowane na terenie naszego powiatu.

Cieszymy się bardzo z okazji dzisiejszego dnia otwarcia wirtualnej strzelnicy w naszej szkole. – powiedziała na okoliczność dzisiejszej uroczystości Katarzyna Koś, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy. Inwestycja była przez społeczność szkolną niezwykle oczekiwana. – Ponieważ prowadzimy klasy mundurowe, a od trzech lat oddziały przygotowania wojskowego. Jednym z elementów szkolenia jest właśnie strzelanie. Nie mieliśmy do tej pory możliwości strzelania na terenie szkoły. Myślę, że wirtualna strzelnica wspomoże nas w tym działaniu. – dodaje.

Wicedyrektor szkoły Marek Bara również nie ma wątpliwości, że strzelnica przyczyni się do rozwijania jakości kierunków kształcenia.

Ta strzelnica wirtualna spełnia taką samą rolę jak strzelnica bojowa, na której prowadzi się strzelanie z broni pneumatycznej czy z broni kulowej. Ma te same parametry. Jest to strzelnica bezpieczna. – podkreśla. – Karabinki, które tutaj mamy, są wzorowane na karabinkach M4. Natomiast pistolety są typu GLOCK, czyli takie same jakie są na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego czy pozostałych służb mundurowych. Mają one takie same parametry jak w przypadku broni bojowej. Co to znaczy? Broń emituje odrzut, czyli musimy odpowiednio ułożyć strzelca, musimy skorygować wszystkie jego błędy, ponieważ ten odrzut powoduje to, że często można nie trafić do celu, którym jest tarcza. Karabinki, które tutaj są, czyli tzw. broń długa, jak już powiedziałem są wzorowane na karabinkach typu M4. Tak samo mają odrzut, celownik laserowy.

Jak wyjaśnia, w nowej szkolnej pracowni mogą być prowadzone zajęcia zarówno ze strzelectwa sytuacyjnego, jak i typowego strzelectwa sportowego do tarczy.

W pomieszczeniach strzelnicy uczniowie będą mieć „żywy” kontakt z bronią. Tutaj nauczą się między innymi jak odpowiednio podpiąć magazynek, wycelować i strzelić, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i otoczeniu. Dlatego ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo. Stąd na ścianie znajdującej się za stanowiskami strzeleckimi umieszczono, oprócz regulaminu korzystania, akronim wyrażenia BLOS, czyli B – broń, L – lufa, O – otoczenie, S – spust, który mówi użytkownikom o tym w jaki sposób należy posługiwać się bronią.

Te cztery litery staramy się zawsze wpajać naszym strzelcom, aby można było bezpiecznie posługiwać się tą bronią w każdej sytuacji, ponieważ tą broń traktujemy tak samo jak broń bojową. Nikt nie wie jaką broń trzyma ktoś w ręku, nikt nie wie czy broń jest załadowana dlatego zwracamy na to uwagę. W żadnym wypadku nigdy nie kierujemy broni w stronę ludzi tylko w stronę tarczy. Jeśli to będzie przestrzegane na takiej wirtualnej strzelnicy jak tutaj, czy na strzelnicy sportowej, czy na strzelnicy bojowej, zawsze tą bronią mamy się posługiwać w sposób bezpieczny. – tłumaczy Marek Bara.

I dodaje: – Poprzez ten kontakt z bronią chcemy uczyć młodzież odpowiedzialności za siebie, za innych uczniów i za wszystkich ludzi.

Do tej pory szkoła korzystała z innych strzelnic na zewnątrz.

Czy to ze strzelnicy LOK-u w Gorlicach, gdzie jeździliśmy sobie strzelać z broni kulowej czy broni sportowej, czy też wyjeżdżaliśmy do Rymanowa, żeby też sobie móc postrzelać. Dzięki temu mamy znaczące osiągnięcia. Mamy drugie miejsce w województwie jeśli chodzi o strzelanie sytuacyjne właśnie na strzelnicach wirtualnych. Mamy pierwsze miejsce w srebrnych muszkietach. Jak na nasze skromne warunki są to osiągnięcia dosyć znaczące. – powiedział Marek Bara.

Dyrektor Katarzyna Koś zapowiada, że szkoła będzie chciała prowadzić tutaj zajęcia pokazowe dla uczniów szkół podstawowych, co ma zachęcić ich do wyboru tego kierunku kształcenia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE