Informacje

Burmistrz Ryszard Pabian zawierzył miasto Jasło i jego mieszkańców Najświętszej Maryi Pannie

| Nz. burmistrz Ryszard Pabian dokonuje aktu zawierzenia miasta Jasła i jego mieszkańców Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Jaśle miały wyjątkowy charakter. Podczas uroczystej mszy świętej odprawionej na płycie Rynku burmistrz Ryszard Pabian dokonał aktu zawierzenia miasta i społeczności miejskiej Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz intensywnych opadów deszczu, które już od wczesnych godzin porannych przechodziły przez obszar naszego miasta, punktualnie o godzinie dziesiątej na płycie Rynku zgromadziło się liczne grono uczestników obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Jaśle. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania przez Miejską Orkiestrę Dętą i odśpiewania gremialnego odśpiewania pieśni religijnej „Z Dawna Polski Tyś Królową”.

Na wstępie głos zabrał ks. Zbigniew Irzyk, dziekan jasielski i proboszcz Kolegiackiej Parafii Farnej: – Ta pieśń „Z Dawna Polski Tyś Królową” dziś rozbrzmiewa w całej naszej Ojczyźnie bowiem nie tylko przeżywamy rocznicę Konstytucji 3 Maja, ale nade wszystko my – jako ludzie wiary – przeżywamy uroczystość Maryi Królowej Polski. Gromadzimy się dzisiaj na rynku jasielskim jak każdego roku, ale w tym roku szczególnie.

Szczególnie bowiem w trakcie modlitwy za naszą Ojczyznę i całą jasielską wspólnotę, której przewodniczył ks. dr hab. Piotr Steczkowski, Wikariusz Generalny oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, burmistrz Ryszard Pabian dokonał aktu zawierzenia miasta i społeczności miejskiej Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski:

Matko Boża. Niepokalana Maryjo! Królowo Polski!

Ja, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła
mając na uwadze, iż żyjemy w czasach poważnego kryzysu wiary i wartości, w czasach obarczonych widmem pandemii i wojny, staję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, Męczenników i Patronów Polski, aby powierzyć Tobie Najświętsza Maryjo Panno, a przez Twoje wstawiennictwo Bogu, losy Miasta Jasła i jego mieszkańców.

Królowo Polski, niech za Twoim wstawiennictwem nasze Miasto rozwija się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty Maryjo, rozporządzaj nim według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw Jasnogórska Matko, aby serca mieszkańców i władz otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca.

Radni Rady Miejskiej Jasła wraz z Burmistrzem Miasta Jasła, mając Maryję jako swoją Orędowniczkę i Przewodniczkę na drogach codziennego życia, jesteśmy ufni, że w pracy dla naszego Miasta nie zabraknie nam sił i wytrwałości, których źródłem jest wiara w Boga i wynikający z niej głęboki sens publicznej służby.

Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, za opieką św. Michała Archanioła i wstawiennictwem św. Antoniego – Patrona naszego Miasta, na naszej ziemi wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen!

Świadkami tego wydarzenia byli parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu jasielskiego i miasta Jasła, służby mundurowe – Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Wojskowe Centrum Rekrutacji, proboszczowie jasielskich parafii rzymskokatolickich, harcerze, poczty sztandarowe, osoby sprawujące różne funkcje społeczne oraz mieszkańcy naszego miasta.

Słowo Boże skierował do zebranych o. Roman Wit – Paulin z Jasnej Góry.

Po uroczystościach religijnych uczestnicy przemaszerowali w strugach deszczu pod tablicę upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, która znajduje się na frontonie budynku wielorodzinnego przy ulicy Kołłątaja 2. Tam poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Następnie pochód przemieścił się do Parku Miejskiego, w którym burmistrz wygłosił okolicznościową przemowę. Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży.

 FOTOGALERIA: 

Święto Narodowe Trzeciego Maja A.D. 2023 w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE