Informacje

Błażkowa: uruchomiono budynek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Błażkowej poświęcono i przekazano do użytkowania budynek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na co dzień nowo powstały obiekt wraz z otaczającym go terenem będzie wykorzystywany jako baza sprzętu specjalistycznego i zaplecze warsztatowe, zaś w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych posłuży do skutecznego reagowania na zagrożenie. Cała inwestycja kosztowała 1,6 mln złotych i w większości została sfinansowania ze środków budżetu państwa.

Gmina Brzyska, w odróżnieniu od swoich sąsiadów, nie posiada własnego zakładu komunalnego. Za bazę dla pojazdów, w tym koparek, traktorów, samochodu do wywozu nieczystości czy wiele innego drobnego sprzętu specjalistycznego, które są niezbędne do bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, służyły obiekty po dawnym kółku rolniczym w Błażkowej. Samorząd przejął je na własność blisko trzydzieści lat temu, w wyniku reformy administracyjnej i zaadoptował na własne potrzeby. Jednak z upływem czasu ich stan techniczny uległ degradacji. Ponadto pracownicy gospodarczy nie mieli w nim zapewnionych odpowiednich warunków socjalnych i sanitarnych. Stąd władze gminy podjęły decyzję, by poszukać środki zewnętrzne i docelowo zaadoptować ten teren pod Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak podkreśla wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, zadania nie udałoby się doprowadzić do szczęśliwego finału, gdyby nie wsparcie finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wcześniej były pomysły, aby to wyremontować jednakże stan techniczny tych budynków był katastrofalny więc decyzja była prosta: zburzyć te stare budynki i pozyskać środki finansowe na wybudowanie tego obecnego budynku. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln złotych udało się zrealizować tą inwestycję. Całość tej inwestycji to 1,6 mln złotych więc widzimy jakie to ogromne wsparcie państwa polskiego dla gminy Brzyska na budowę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pamiętam, że jak pisaliśmy ten wniosek i pozyskaliśmy te środki to zaczynała się epidemia COVID więc tego typu pomysł zasługiwał na szczególne uznanie. – powiedział.

Centrum podlega organizacyjnie Referatowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brzyska. Nowo otwarty budynek składa się z części administracyjnej, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, aneks kuchenny, sanitariaty, szatnia dla pracowników, zaplecze techniczne oraz hali magazynowo-sprzętowej wraz z częścią warsztatową. Obiekt wyposażono w odnawialne źródła energii.

Od rana do popołudnia pozostaje do dyspozycji pracowników gospodarczych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Natomiast w razie wystąpienia nagłego kryzysu całe zaplecze ma być udostępniane osobom, które będą uczestniczyć w akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych. – Ratownicy, strażacy czy nawet nasi pracownicy gospodarczy, którzy będą uczestniczyć w akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych, będą mogli spokojnie tutaj przyjść, przebrać się, umyć, zjeść coś i wrócić z powrotem do akcji. Mamy tutaj zgromadzony nasz sprzęt gminny, który służy właśnie przy okazji usuwania skutków klęsk żywiołowych. Mamy tutaj magazyn przeciwpowodziowy oraz dobre zaplecze do szybkiego i skutecznego likwidowania skutków klęsk żywiołowych. – mówi Rafał Papciak.

We współczesnych czasach są to głównie zdarzenia związane z wystąpieniem deszczy nawalnych. Przez teren Błażkowej przepływa potok Iźwinka, który po gwałtownych opadach przybiera na sile, dając się we znaki mieszkańcom miejscowości. To też nieprzypadkowo wpłynęło na decyzję o lokalizacji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego właśnie w tym miejscu. Istotnym faktem jest też dogodny dostęp do drogi powiatowej relacji Jasło – Błażkowa – Jodłowa.

Nawet w tym tygodniu mieliśmy zdarzenia związane z Iźwinką, która jest trudnym potokiem górskim, robiącym wiele problemów w miejscowości Błażkowa. Dlatego też lokalizacja tego Centrum. Miałem też takie pytania: dlaczego tu. Żeby być blisko ewentualnych zdarzeń. Oby tych zdarzeń było jak najmniej. W związku ze zmianami klimatycznymi i deszczami nawalnymi takich trudnych zdarzeń będzie coraz więcej, niestety. Dlatego też potrzebujemy dobrych inwestycji, abyśmy mogli jak najszybciej likwidować skutki tych zdarzeń, bo w wielu przypadkach człowiek nie ma takiej siły, aby im zapobiec. – objaśnia.

Wójt Rafał Papciak odczytał okolicznościowy list jaki z okazji uroczystego poświęcenia i przekazania obiektu do użytkowania skierowała do władz gminy wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Zaznaczyła w nim, że oddana do użytku inwestycja to obiekt nowoczesny i reprezentacyjny, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, który powstał przede wszystkim z myślą o mieszkańcach.

Pragnę wyrazić najwyższe uznanie wszystkim tym, którzy dzięki kompetentnemu i konsekwentnemu działaniu dbają o rozwój swoich małych Ojczyzn. Życzę Państwu wytrwałości i siły, wiele satysfakcji płynącej z Waszej pracy. Niech każdy dzień będzie dla Was dniem przyjemnym i wartościowym, byście osiągnęli to do czego dążycie. Wszystkim Państwu życzę kolejnych niezwykłych pomysłów, które wznoszą satysfakcję i radość Waszych mieszkańców. – napisała.

Samorządowiec podziękował również za wsparcie polskiego rządu, parlamentarzystów ziemi jasielskiej oraz radnych Rady Gminy Brzyska, dzięki którym udało się zrealizować to przedsięwzięcie.

Warto podkreślić szczególną rolę Marii Kurowskiej, która jest posłanką nie tylko z Jasielszczyzny, ale przede wszystkim naszej gminy. Warto podkreślić rolę i działanie senator Alicji Zając, która również wspiera od wielu lat działania naszej gminy. Chciałbym podziękować Radzie Gminy Brzyska, która przyznała środki na ten cel. Ona także aprobuje te niezwykłe pomysły, o których pisze pani wojewoda. Cieszy mnie fakt, że pani wojewoda uważa, że te nasze pomysły są niezwykłe i godne do realizowania. Natomiast dla nas one są nie tyle niezwykłe co bardzo potrzebne. Myślę, że każdy pamięta ten stary budynek, pamięta warunki, które w nim były i pamięta również fakt, że nadawał się do rozbiórki już trzydzieści lat temu. Mimo to, jeszcze przez wiele lat służył dosyć dobrze naszym pracownikom. Ale lepsze jest wrogiem dobrego i myślę, że te lepsze warunki, które tutaj mamy w Błażkowej usprawnią działanie naszej gminy jeżeli chodzi o likwidację skutków klęsk żywiołowych, ale także poprawią warunki socjalne pracowników, którzy w tym budynku goszczą na co dzień. Myślę, że ten bardzo piękny budynek będzie służył nie tylko mieszkańcom Błażkowej, ale całej gminy. – powiedział.

Do jego słów przyłączył się Aleksander Maguda. Radny, a zarazem sołtys Błażkowej podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków potrzebnych do sfinansowania tego projektu.

Mamy teraz piękny budynek, w którym pracownicy mają się gdzie umyć, usiąść zjeść coś ciepłego. Teraz wszyscy nam będą zazdrościć, bo taki budynek mało kto ma. Oby takich budynków coraz więcej było na terenie gminy i Błażkowej. – skomentował.

Po przemówieniach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Budynek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Mariusz Wawrzynek.

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *