Na drogach

Chodnik wraz z oświetleniem na ulicy Przemysłowej

| Nz. fragment ulicy Przemysłowej w Jaśle; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ulica Przemysłowa dołączy do sieci bezpiecznych arterii komunikacyjnych w Jaśle. Do obiektów przemysłowych i lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych w tej części miasta będzie prowadził oświetlony chodnik. Niewielka – biorąc pod uwagę zakres rzeczowy i finansowy – ale jakże potrzebna inwestycja, ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

To jedna z nielicznych ulic miejskich w Jaśle, która nie ma chodnika, a jest intensywnie użytkowana w związku z tym, że w jej bezpośrednim otoczeniu znajdują się liczne przedsiębiorstwa. Do tego w ostatnim czasie na terenie dawnej bazy PKS-u powstał duży kompleks handlowo-usługowy. To powoduje duży ruch w okolicy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników poruszających się ulicą Przemysłową, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, Urząd Miasta przystąpił więc do projektu jej przebudowy.

Wskutek przeprowadzonej inwestycji powstanie droga dla pieszych na długości około 446 metrów bieżących, o szerokości 2 metrów bieżących i nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, w którym jasielski magistrat poszukuje realizatora robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe w terenie, prace rozbiórkowe zdegradowanych krawężników, wywiezienie gruzu poza obręb inwestycji do wyznaczonego miejsca, prace ziemne, wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, naniesienie oznakowania poziomego jezdni, montaż oznakowania pionowego.

Ścieżka ma być dowiązana do istniejącego odcinka, który rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Towarową, co zapewni pieszym bezpieczne dojście do lokali usługowych i produkcyjnych prowadzących działalność gospodarczą w obrębie ulicy Przemysłowej.

Szacunkowa wartość zadania to 288 564,66 zł. Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie z państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 230 851,72 zł. Pozostałą część wydatku stanowić będzie wkład własny samorządu.

Jeśli na przetarg wpłyną oferty i zmieszczą się w przewidzianym przez inwestora budżecie, będą odpowiadać wymogom formalnym i uda się podpisać umowę to prace zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Organizacja terenu budowy ma nie powodować większych utrudnień w komunikacji.

Co więcej, urzędnicy planują kompleksowe wykonanie tego zadania, dlatego wraz z chodnikiem powstanie oświetlenie uliczne, którego brakuje w tym miejscu. Na jego budowę zabezpieczono już w budżecie miasta dodatkowe środki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *