Informacje

Szef jasielskich strażaków z awansem na starszego brygadiera

| Nz. st. bryg. Piotr Śmietana; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Piotr Śmietana otrzymał awans na wyższy stopień oficerski i został starszym brygadierem. Na naramiennikach jego umundurowania służbowego pojawiły się więc dwie belki i trzy gwiazdki. Strażakiem zawodowym jest od przeszło 25 lat.

Szef jasielskiego garnizonu straży pożarnej otrzymał kolejną „gwiazdkę” podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w czwartek (16.11) w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Rozkaz personalny o awansie na stopień STARSZEGO BRYGADIERA odebrał z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Andrzeja Babca, w obecności I Wicewojewody Podkarpackiej Jolanty Sawickiej.

Piotr Śmietana ma 48 lat. Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Służbę w formacji rozpoczął w dniu 1 lipca 1998 r. od stanowiska ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie. Z dniem 1 stycznia 1999 r. został przeniesiony służbowo do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, gdzie podjął pracę na stanowisku młodszego inspektora w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym.

W trakcie swojej przeszło dwudziestopięcioletniej służby przechodził przez różne szczeble rozwoju zawodowego, zajmując odpowiednio stanowiska: dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, zastępcy Komendanta Powiatowego, pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego. 1 września 2020 roku został powołany na Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

To trzeci tej rangi funkcjonariusz w historii jasielskiego pożarnictwa. Starszymi brygadierami byli jego dwaj poprzednicy na tym stanowisku, czyli Marek Górniak i Wiesław Latoszek.

Podczas uroczystości awans do stopnia starszego kapitana otrzymał Rafał Borkowski, zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zostały nadane prezydenckie medale „Za długoletnią służbę”.

Medalem srebrnym odznaczono dwie osoby: mł. bryg. Edwarda Gronka oraz Irenę Kotulak. Natomiast medalem brązowym: st. kpt. Rafała Borkowskiego, mł. asp. Pawła Roszkowicza, st. ogn. Pawła Wójcika i Agnieszkę Drewniak.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *