Kultura | rozrywka | edukacja

Jasielska kartka świąteczna wybrana

| Nz. nagrodzone prace: Wiktora Hendzel, lat 7, SP nr 2 (L) – Milena Misiołek, lat 10, SP nr 11 (P)

202 prace wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu bożonarodzeniowego w kategorii „Kartka Świąteczna Miasta Jasła”. Wszystkie nagrodzone kartki, wraz życzeniami burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła, zostaną wysłane do samorządów, parlamentarzystów, instytucji i organizacji współpracujących z miastem.

Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III otrzymała Wiktoria Hendzel (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), drugie miejsce zajął Wiktor Lignar (Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle), a trzecie zajęła Julia Hajdzik (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle). W kategorii klas IV-VIII pierwsze miejsce otrzymała Milena Misiołek (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle), drugie miejsce zajęła Katarzyna Kisiołek (MDK Jasło), a trzecie zajął Albert Czeluśniak (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle).

Celem konkursu było propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży oraz przedstawienie oczyma dzieci atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *