Informacje

Jest dofinansowanie do budowy bloku TBS przy ulicy Krasińskiego

| FOT. © ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło pozyskało wysokie dofinansowanie do planowanej od wielu lat budowy bloku komunalnego przy ulicy Krasińskiego. W budynku zostanie przygotowanych 47 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej strukturze powierzchniowej. Jeśli wszystkie prace będą przebiegać zgodnie z przewidywanym harmonogramem to powinien on zostać przekazany do użytkowania końcem przyszłego roku.

Wniosek miasta Jasła dotyczący budowy budynku komunalnego przy ulicy Krasińskiego znalazł się na liście przedsięwzięć zakwalifikowany do udzielenia bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Dopłat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 15,4 mln złotych, co stanowi 80% przewidywanej wartości inwestycji. Kwota przeznaczona do wniesienia przez samorząd jako wkład własny do spółki TBS – ABK to nieco ponad 3,5 mln złotych.

Nowy blok zostanie posadowiony na wolnej działce w bezpośrednim otoczeniu już istniejącego osiedla. Zaprojektowano w tym miejscu budynek wielorodzinny wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektrycznej, oświetleniem terenu, miejscami postojowymi, dojściami i dojazdami.

W obiekcie zostanie przygotowanych 47 lokali. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych w Jaśle sp. z o.o. Krzysztof Topolski poinformował, że będą to mieszkania o zróżnicowanej strukturze – najmniejsze o powierzchni 32 metrów kwadratowych zaś największe o powierzchni 74 metrów kwadratowych. W budynku mają dominować lokale o powierzchni między 40, a 50 metrów kwadratowych.

Inwestor posiada prawomocną decyzję zezwalającą na budowę.

Obecnie dopinane są ostatnie formalności. Prowadzone są między innymi rozmowy pomiędzy inwestorem, a Urzędem Miasta w sprawie ustanowienia drogi technicznej do terenu przyszłej budowy. Wedle założeń, ciężkie maszyny i sprzęt będą wjeżdżać od strony ulicy Jankisza. Ta docelowo miałaby służyć również jako dojazd do nowo powstałego budynku. TBS kompletuje również dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Zakładany termin realizacji inwestycji to dwa lata.

Przyszli lokatorzy będą mogli wynająć tu mieszkanie w drodze otwartego naboru, który zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin wypracowany wspólnie przez spółkę i miasto.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *