Informacje

26 kandydatów powalczy o władzę w miastach i gminach powiatu jasielskiego

| FOT. © ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Minął termin, w którym można było dokonać rejestracji kandydatów w wyborach na urząd burmistrzów miast i wójtów gmin. 7 kwietnia wybierzemy na pięcioletnią kadencję włodarzy dziesięciu samorządów. W przypadku miasta Jasła, Kołaczyc oraz Krempnej na pewno będą to nowe osoby bowiem dotychczasowi gospodarze zrezygnowali ze startu.

Na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku zostało zarejestrowanych 26 kandydatów, którzy będą ubiegać się o stanowisko burmistrza miasta Jasła (5), burmistrza miasta i gminy Kołaczyce (4) oraz wójtów gmin Brzyska (3), Dębowiec (2), Jasło (3), Krempna (1), Nowy Żmigród (2), Osiek Jasielski (3), Skołyszyn (1) i Tarnowiec (2). Na liście jest sześć pań i dwudziestu panów.

Wiadomo, że po kwietniowych wyborach nowych włodarzy będą miały na pewno miasto Jasło, miasto i gmina Kołaczyce oraz gmina Krempna bowiem dotychczas urzędujący w tych miejscach samorządowcy (Ryszard Pabian w Jaśle, Stanisław Żygłowicz w Kołaczycach i Kazimierz Miśkowicz w Krempnej) nie przystąpili do walki o reelekcję.

MIASTO JASŁO

Na urząd burmistrza Jasła zostało ostatecznie zgłoszonych pięć kandydatur. Nie ma wśród nich obecnego włodarza Ryszarda Pabiana, który rządził naszym miastem od 2018 roku. Nie zrezygnował on jednak całkowicie z pracy w lokalnym samorządzie bowiem ubiega się o mandat radnego z ramienia komitetu wyborczego wyborców ODNOWA.

Start w wyborach ogłosili natomiast:

  • 51-letni Krzysztof Czesław Czeluśniak – radny miejski od dwudziestu lat. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców „Jaślanie”. Jego hasło wyborcze to „Czas na zmiany”.
  • 61-letni Andrzej Stefan Czernecki – były burmistrz Jasła, radny VIII kadencji, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców pod własną nazwą.
  • 38-letni Adam Franciszek Kostrząb – były pracownik Starostwa Powiatowego w Jaśle, zastępca burmistrza miasta i gminy Brzostek. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców ODNOWA.
  • 45-letni Wojciech Stanisław Zając – prawnik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, syn Senator RP Alicji Zając i tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej śp. Senatora RP Stanisława Zająca. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców pod własną nazwą.
  • 59-letni Bogdan Andrzej Ziemba – brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Ostatnio pełnione stanowisko kierownicze to zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców pod własną nazwą.

KOŁACZYCE

Decyzję o udziale w wyborach na burmistrza miasta i gminy Kołaczyce podjęli: dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. O reelekcję nie będzie ubiegał się dotychczasowy włodarz Stanisław Żygłowicz, który natomiast kandyduje do Rady Powiatu w Jaśle.

  • 52-letni Paweł Stefan Filipek z Kołaczyc – były Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, obecnie Komendant Straży Gminnej w Dębicy, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców ROZWÓJ.
  • 58-letni Stanisław Jan Rogaczewski z Sowiny – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kołaczyc, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami.
  • 58-letnia Małgorzata Salacha z Kołaczyc – była burmistrz miasta i gminy Kołaczyce, obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców Razem dla Gminy.
  • 38-letnia Magdalena Stasiowska z Kołaczyc – radna Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji, kierownik Biura Powiatowego w Jaśle Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Reprezentuje komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

BRZYSKA

Kandydatem komitetu wyborczego wyborców Razem dla Gminy Brzyska jest 46-letni Rafał Papciak. Po raz pierwszy został wybrany na urząd wójta gminy Brzyska w 2010 roku i sprawuje tę funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Z wykształcenia prawnik.

Jego konkurentami w tegorocznych wyborach samorządowych będą: 41-letni Waldemar Przemysław Pięta z Brzysk, reprezentujący komitet wyborczy wyborców Lepsze jutro dla gminy Brzyska oraz 38-letni Krzysztof Damian Rączka z Lipnicy Dolnej, którego rekomenduje komitet wyborczy wyborców Rozwój Brzysk.

DĘBOWIEC

Urzędujący obecnie wójt gminy – 48-letni Marcin Tomasz Bolek z Dębowca (komitet wyborczy wyborców Nasza Gmina) będzie miał jednego konkurenta. Będzie nim 43-letni Rafał Czechowicz z Cieklina, reprezentujący komitet wyborczy wyborców ZGODA.

JASŁO

W gminie Jasło zostały zarejestrowane trzy kandydatury na urząd wójta gminy. O kolejną kadencję ubiegał się będzie obecny gospodarz 58-letni Wojciech Jacek Piękoś. Mieszkaniec Szebni. Posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do żadnej partii politycznej. Startuje z komitetu wyborczego wyborców Jedność Lokalna.

Swój start z ramienia komitetu wyborczego wyborców Wspólna Gmina ogłosił 52-letni Krzysztof Michał Myśliwiec. To wieloletni sołtys Wolicy. Pracownik Urzędu Miasta w Jaśle – funkcjonariusz Straży Miejskiej. Legitymuje się wyższym wykształceniem. Nie jest związany z żadną partią polityczną.

Do rywalizacji dołącza również 63-letni Janusz Stanisław Pruchnik. Mieszkaniec Jareniówki. Sprawuje mandat radnego Rady Gminy Jasło VIII kadencji. Posiada wyższe wykształcenie. Podobnie, jak konkurenci, nie należy do żadnej partii politycznej. Został zgłoszony przez komitet wyborczy Stowarzyszenia „Bezpartyjni Samorządowcy”.

KREMPNA

Jedyną kandydatką na urząd wójta gminy Krempna jest 44-letnia Katarzyna Maria Maciejczyk z Krempnej, zgłoszona przez komitet wyborczy wyborców Razem dla Gminy Krempna. To wieloletnia zastępczyni ustępującego wójta Kazimierza Miśkowicza, pełniąca jednocześnie funkcję sekretarza gminy. Posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do żadnej partii politycznej.

NOWY ŻMIGRÓD

Obecny wójt 49-letni Grzegorz Witold Bara ubiega się o następną kadencję. Pochodzi z Mytarzy. Ma wyższe wykształcenie. Nie należy do partii politycznej. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców Razem dla Gminy Nowy Żmigród.

Drugą zarejestrowaną kandydatką jest 40-letnia Katarzyna Justyna Reichert. Mieszkanka Nowego Żmigrodu. Posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do partii politycznej. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami. Jest hasło wyborcze brzmi: „Razem rozwiniemy Naszą Gminę”.

OSIEK JASIELSKI

O urząd wójta gminy Osiek Jasielski powalczy trzech kandydatów. Jest to obecny włodarz Andrzej Adam Stachurski. Ma 57 lat i mieszka na co dzień w Nowym Żmigrodzie. Posiada wykształcenie średnie. Związany z partią Prawo i Sprawiedliwość. Startuje z komitetu wyborczego wyborców pod własną nazwą. Jego rywalem będzie 59-letni Antoni Bogusław Marchewka z Osieka Jasielskiego. To były dyrektor miejscowego ośrodka kultury. Podobnie, jak Stachurski, ma wykształcenie średnie. Nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Został zarejestrowany przez komitet wyborczy wyborców pod własną nazwą. Trzecią osobą chętną do władania gminą w kadencji 2024-2029 jest 40-letni Marek Jan Rączka z Zawadki Osieckiej. Przedsiębiorca branży budowlanej. Posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do partii politycznej. Ma własny komitet wyborczy wyborców.

SKOŁYSZYN

Jako jedyny kandydat na urząd wójta gminy Skołyszyn został zarejestrowany Bogusław Kazimierz Kręcisz. Samorządowiec ma 52 lata i mieszka w Święcanach. Posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do żadnej partii politycznej. W tych wyborach startuje z komitetu wyborczego wyborców Bogusława Kręcisza dla rozwoju gminy.

TARNOWIEC

Jako kandydat na urząd wójta gminy z ramienia komitetu wyborczego wyborców Razem dla gminy Tarnowiec została desygnowana 48-letnia Agata Maria Augustyn. Obecna pani wójt jest mieszkanką Tarnowca. Ma wyższe wykształcenie. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Do wyborów przystąpiła również Teresa Grzesik z Łubna Szlacheckiego. 44-letnia kobieta posiada wyższe wykształcenie. Nie należy do żadnej partii politycznej. Jest radną gminy mijającej właśnie kadencji. Reprezentuje komitet wyborczy wyborców Samorząd dla Mieszkańców.

W związku z tym, że w Krempnej i Skołyszynie zarejestrowano tylko po jednym kandydacie na wójta, gminne komisje wyborcze wezwały zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie do dnia 19 marca do godziny 16.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *