Informacje

Termin zgłoszeń kandydatów do MRMJ wydłużony do 19 kwietnia

Dziękujemy młodym jaślanom za zgłoszenie 14 kandydatur do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Aby wybory mogły się odbyć, potrzeba minimum 21 kandydatów, dlatego postanowiliśmy wydłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do 19 kwietnia br.

Przypominamy, że radnym młodzieżowym może zostać osoba, która:

  • jest mieszkańcem Jasła,
  • ukończyła 13 lat i nie ukończyła 19 lat,
  • jest uczniem publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Aby zarejestrować kandydaturę na radnego młodzieżowego, należy wypełnić formularz – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zebrać podpisy co najmniej 10 mieszkańców Jasła, którzy są uczniami szkół, ukończyli 13 lat i nie ukończyli 19 lat.

Wypełnione formularze wraz z listami poparcia należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle:

  • osobiście na kancelarię Urzędu (parter, pok. nr 19),
  • listownie na adres: Urząd Miasta w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 12,
  • elektronicznie na adres mailowy: konsultacje@um.jaslo.pl lub za pośrednictwem ePUAP (adres: /umjaslo/skrytka).

Po weryfikacji zgłoszeń odbędzie się głosowanie na zgłoszonych kandydatów. Radnymi młodzieżowymi zostaną wybrane osoby z największą kolejno liczbą głosów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 82 501 lub 13 44 82 506 oraz pod adresem e-mail: konsultacje@um.jaslo.pl

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *