Informacje

Wybory samorządowe 2024. Radni bez wyborów

| FOT. © ilistrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Znane są nazwiska dwudziestu czterech radnych, którzy zasiądą w przyszłych radach gmin na terenie powiatu jasielskiego. W okręgach wyborczych, z których startują, nie mieli bowiem żadnych kontrkandydatów. Najbardziej klarowna sytuacja polityczna wydaje się mieć miejsce w gminie Skołyszyn, gdzie obsadzonych zostało aż trzynaście z piętnastu dostępnych w przyszłym samorządzie miejsc. To wszyscy obecni radni, za wyjątkiem jednego debiutanta. Głosowanie już za 24 dni.

Gminne Komisje Wyborcze w Brzyskach, Dębowcu, Jaśle, Krempnej, Nowym Żmigrodzie, Skołyszynie i Tarnowcu wezwały zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach wyborczych, w których w terminie do dnia 5 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Pomimo przysługującego – zgodnie z przepisami – komitetom wydłużonego terminu, rejestracji dodatkowych kandydatów dokonano tylko w trzech okręgach wyborczych: nr 7 w wyborach do Rady Gminy Nowy Żmigród (Andrzej Stanisław Forystek, zam. Łężyny, l. 51, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami – zmierzy się z dotychczasowym radnym Krzysztofem Januszem); nr 9 w wyborach do Rady Gminy Nowy Żmigród (Teresa Michalina Gondek, zam. Nowy Żmigród, l. 64, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami – zmierzy się z dotychczasowym radnym Henrykiem Strzelcem) oraz nr 7 w wyborach do Rady Gminy Skołyszyn (Stanisław Jan Hajduk, zam. Lisów, l. 62, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Aktywna Praca i Rozwój – zmierzy się z dotychczasowym radnym Zdzisławem Dąbrowskim).

Tam, gdzie liczba zarejestrowanych radnych jest równa liczbie mandatów przypadających w danym okręgu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych radnych uznano zarejestrowanych kandydatów.

Taka sytuacja ma miejsce w dwudziestu czterech przypadkach. Chodzi o gminę Brzyska (1 obsadzony mandat), gminę Dębowiec (2 obsadzone mandaty), gminę Jasło (1 obsadzony mandat), gminę Krempna (2 obsadzone mandaty), gminę Skołyszyn (13 obsadzonych mandatów) i gminę Tarnowiec (5 obsadzonych mandatów).

Oto przyszli radni w kadencji 2024-2029:

w gminie Brzyska (1)

 • Stanisław Józef Madejczyk, zam. Wróblowa, l. 51, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Brzyska (okręg wyborczy nr 13, obejmujący część Wróblowej)

w gminie Jasło (1)

 • Krzysztof Kazimierz Brągiel, zam. Osobnica, l. 53, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Lokalna (okręg wyborczy nr 10, obejmujący część Osobnicy)

w gminie Dębowiec (2)

 • Witold Wątroba, zam. Dębowiec, l. 57, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina (okręg wyborczy nr 9, obejmujący część Dębowca);
 • Zofia Katarzyna Misiołek, zam. Wola Dębowiecka, l. 67, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina (okręg wyborczy nr 13, obejmujący Wolę Dębowiecką)

w gminie Krempna (2)

 • Bożena Kogut-Janus, zam. Krempna, l. 54, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Krempna (okręg wyborczy nr 6, obejmujący część Krempnej);
 • Maria Janina Sanicka, zam. Myscowa, l. 53, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Krempna (okręg wyborczy nr 11, obejmujący część Myscowej)

w gminie Skołyszyn (13)

 • Józef Kielar, zam. Przysieki, l. 66, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 1, obejmujący część Przysiek);
 • Bogusław Władysław Ciołkosz, zam. Przysieki, l. 53, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 2, obejmujący część Przysiek);
 • Janusz Piotr Łyszczarz, zam. Bączal Górny, l. 45, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 3, obejmujący Bączal Górny);
 • Bartosz Marcin Serwa, zam. Bączal Dolny, l. 29, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 4, obejmujący Bączal Dolny) – DEBIUTANT;
 • Stanisław Wojdyła, zam. Lipnica Górna, l. 64, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 5, obejmujący Lipnicę Górną);
 • Dariusz Józef Łyszczarz, zam. Jabłonica, l. 49, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 6, obejmujący Jabłonicę);
 • Władysław Michał Trzeciak, zam. Siepietnica, l. 59, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 8, obejmujący Siepietnicę);
 • Dorota Maria Woźniak, zam. Sławęcin, l. 54, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 9, obejmujący Siedliska Sławęcińskie i Sławęcin);
 • Kazimierz Goleń, zam. Harklowa, l. 60, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 11, obejmujący część Harklowej);
 • Stanisława Nigborowicz, zam. Święcany, l. 67, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 12, obejmujący część Święcan);
 • Małgorzata Agata Dyda, zam. Święcany, l. 57, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 13, obejmujący część Święcan);
 • Stanisław Wojciech Kołodziej, zam. Skołyszyn, l. 54, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Kręcisza dla Rozwoju Gminy (okręg wyborczy nr 14, obejmujący część Skołyszyna)

w gminie Tarnowiec (5)

 • Agnieszka Barbara Grasela, zam. Czeluśnica, l. 43, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Tarnowiec (okręg wyborczy nr 4, obejmujący część Czeluśnicy i Gąsówkę) – DEBIUTANTKA;
 • Piotr Tadeusz Sysoł, zam. Nowy Glinik, l. 46, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Tarnowiec (okręg wyborczy nr 8, obejmujący Nowy Glinik);
 • Tadeusz Stanisław Giebułtowski, zam. Umieszcz, l. 66, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Tarnowiec (okręg wyborczy nr 9, obejmujący Umieszcz);
 • Łukasz Stryczniewicz, zam. Łajsce, l. 32, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Tarnowiec (okręg wyborczy nr 10, obejmujący Łajsce);
 • Kazimierz Buratyn, zam. Łubienko, l. 66, reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Tarnowiec (okręg wyborczy nr 12, obejmujący Łubienko i Łubno-Opace)

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Do otwarcia lokali wyborczych pozostały więc 24 dni. W powiecie jasielskim dokonamy wyboru: burmistrza miasta Jasła, burmistrza miasta i gminy Kołaczyce, ośmiu wójtów gmin wiejskich (Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec), 23 radnych do Rady Powiatu w Jaśle, 21 radnych do Rady Miejskiej Jasła, 15 radnych do Rady Miejskiej Kołaczyc oraz po 15 radnych do Rad Gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Ponadto mieszkańcy podejmą decyzję o powierzeniu jednego z ośmiu mandatów przypadających na nasz okręg w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *