Na drogach

Dawniej niechciana przez nikogo przeprawa, dzisiaj wspólnie łączy pograniczne samorządy Podkarpacia i Małopolski

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na pograniczu Jabłonicy z Czermną nastąpiło oficjalne przekazanie do użytkowania nowej przeprawy drogowej, łączącej brzegi tych dwóch miejscowości. Zastąpiła ona istniejący wcześniej drewniany most, znajdujący się w katastrofalnym stanie technicznym. Na inwestycję, która kosztowała blisko 2,1 mln złotych, pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Wkład własny zapewniły solidarnie cztery sąsiadujące ze sobą samorządy powiatowe i gminne.

Przebiegającą w tym miejscu granicę województw podkarpackiego i małopolskiego stanowi niewielki potok Czermianka. Obydwa brzegi spinał do tej pory drewniany most. Ze względu na swoją konstrukcję i upływ czasu od momentu jego wybudowania do chwili obecnej utracił on swoją funkcjonalność. Aby zachować przejezdność, jezdnia została zwężona do jednego pasa, ponadto wprowadzono ograniczenie prędkości i tonażu przejeżdżających pojazdów.

Po reformie administracyjnej w 1999 roku trwały przepychanki pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odnośnie przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie tym obiektem. Dopiero pod koniec tej kadencji, cztery pograniczne samorządy – powiat tarnowski, powiat jasielski, gmina Szerzyny oraz gmina Skołyszyn doszły do wspólnego porozumienia co do potrzeby realizacji tego ważnego zadania.

Ciężar wykonania inwestycji przejął na siebie powiat tarnowski. Dzięki operatywności tamtejszych władz, udało się pozyskać dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1,5 mln złotych. Ostateczna wartość, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, wyniosła 2 mln 097 tys. złotych. Brakującą kwotę wyłożyły solidarnie powiaty tarnowski i jasielski (po 210 tys. złotych) oraz gminy Szerzyny i Skołyszyn (po 90 tys. złotych).

Trzeba podkreślić świetną współpracę między samorządami. To jest przykład właśnie tego, że inwestycje, które przede wszystkim mają służyć mieszkańcom, łączą samorządy. – powiedział Jacek Hudyma, wicestarosta tarnowski.

Wysłużony most zastąpił przepust o szerokiej średnicy, umożliwiający swobodny przepływ Czermianki. Nowy obiekt ma dwanaście metrów długości. Jezdnia ma w tym miejscu dwa pasy o szerokości po trzy metry każdy plus utwardzone pobocza. Wylano nową nawierzchnię, wyprofilowano niebezpieczne zakręty, umocniono też brzegi potoku. Zostały zamontowane urządzenia bezpieczeństwa w postaci barier energochłonnych.

Co istotne, wreszcie zniknęło ograniczenie tonażowe, co w przyszłości umożliwi uruchomienie na tym ciągu drogowym publicznego transportu zbiorowego, na co szczególną uwagę zwraca wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To inwestycja, z której się bardzo cieszymy, ale przede wszystkim cieszą się mieszkańcy Jabłonicy, gminy Skołyszyn, ale też gminy Szerzyny. Inwestycja bardzo potrzebna, bo jak pamiętamy most, który tutaj był poprzednio, znajdował się w fatalnym stanie. W tym miejscu często dochodziło do wypadków, zwłaszcza w okresie zimowym. Nawierzchnia tamtego mostu była konstrukcji drewnianej w związku z tym konieczność zrealizowania tej inwestycji była ogromna. Cieszę się, że po wielu wspólnych rozmowach czterech samorządów – dwóch gmin i powiatów – udało się znaleźć consensus i doprowadzić do realizacji tej inwestycji. Ja się cieszę, że gmina Skołyszyn również ma w tym swój udział. Mam nadzieję, że tutaj w znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo. Ale też dzięki tej inwestycji uda się również zorganizować transport publiczny do Czermnej, gdzie młodzież uczęszcza do jasielskich szkół ponadpodstawowych. Także bardzo się cieszymy. Chciałbym wszystkim, którzy mieli jakikolwiek udział przy realizacji tej inwestycji, bardzo serdecznie podziękować. – powiedział.

O tym, że takie inwestycje jak budowa mostów łączą wspólnoty samorządowe, przekonywał starosta jasielski Adam Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Znajdujemy się w cieniu góry Liwocz z pięknym krzyżem na szczycie. Mosty łączą nie tylko dwa brzegi rzeki, ale łączą ludzi. W tym przypadku mieszkańców gminy Szerzyny i gminy Skołyszyn. Mieszkańcy długo oczekiwali na ten przejazd, który był w krytycznym stanie. Dlatego należą się wielkie podziękowania dla polskiego rządu, dla premiera Mateusza Morawieckiego za te 1,5 mln złotych. Wysiłek powiatu jasielskiego i powiatu tarnowskiego był z tego powodu zdecydowanie mniejszy. Podziękowania należą się również dla wójta gminy Szerzyny i Rady Gminy Szerzyny oraz dla wójta gminy Skołyszyn i Rady Gminy Skołyszyn. Tu nie było wątpliwości, że ta inwestycja jest potrzebna, że ona będzie służyć mieszkańcom. Mamy piękny teren, który ma szansę rozwinąć się turystycznie. Może już w niedługiej przyszłości będzie ślad drogi 73, do której będzie kilkanaście kilometrów stąd, także mieszkańcy będą mieli dużo lepszy dojazd do autostrady, do połączeń z centralną Polską. – mówił.

Gospodarz naszego powiatu podziękował publicznie wszystkim służbom, które pracowały przy tej inwestycji. Swoje gratulacje przekazał również na ręce wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.

Miało szczęście wygrać ten przetarg i zrealizować tą inwestycję w bardzo krótkim terminie. Była presja czasowa, ale na szczęście pogoda nam dopisała i udało się to zrealizować. Liczę na wspólną współpracę między powiatem jasielskim i powiatem tarnowskim, między Podkarpaciem i Małopolską, bo wszyscy mamy w sercu Polskę. – dodał.

Na czas prowadzonych robót, tuż obok placu budowy, spółka zorganizowała objazd tymczasowy, co znacznie ułatwiło ludziom codzienny dojazd do pracy, a dzieciom do szkół.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji Anna Nigborowicz zwróciła uwagę na fakt, że okoliczni mieszkańcy oczekiwali na nową przeprawę drogową już od wielu lat.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z własnego doświadczenia powiem, że ile razy przyjeżdżałam tutaj do Jabłonicy to zawsze był jeden temat – budowy mostu. Ciągle było zagrożenie życia na tym moście. I ziściło się. Jak wiele innych inwestycji, które zostały zrealizowane w ciągu tych ostatnich pięciu lat. Wszystko zadziało się dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego. Słowa podziękowania padały nie tyle co dla województwa, a powiatu tarnowskiego, powiatu jasielskiego może mniej, ale to starosta Adam Pawluś bardzo zabiegał o budowę tego mostu i czynił wszelkie kroki, które tylko mu były dane, żeby ta inwestycja powstała w tym miejscu właśnie. Także panu staroście bardzo dziękuję. Dziękuję również całemu Zarządowi Powiatu Jasielskiego. Oczywiście słowa podziękowania również dla powiatu tarnowskiego, gminy Szerzyny i gminy Skołyszyn. To oni wszyscy przyczynili się do tego, że jest piękny most. Dziękuję serdecznie za dobrą współpracę. Życzylibyśmy sobie, żeby ta współpraca nadal trwała. Jak będzie po wyborach, zobaczymy. – powiedziała.

| ZDJĘCIA Z OFICJALNEGO OTWARCIA OBIEKTU →

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *