Informacje

Od 105 lat w służbie drugiemu człowiekowi 📸

Święto najstarszej organizacji humanitarnej

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielskie obchody jubileuszu 105-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odbyły się w niedzielę, 12 maja. Była to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej działalności organizacji, przekazania podziękowań i wręczenia wyróżnień zasłużonym działaczom i przyjaciołom organizacji, a także promocji honorowego dawstwa krwi.
| FOTOGALERIA

W samo południe, w auli Generatora Nauki GEN w Jaśle, zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji105-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Na wydarzenie przybyli licznie: władze zarządu rejonowego, honorowi dawcy krwi, siostry PCK, wolontariusze oraz zaproszeni goście w osobach parlamentarzystów, władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorów i kierowników instytucji użyteczności publicznej oraz przedstawiciele podmiotów wspierających działalność Czerwonego Krzyża na co dzień.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Sławomir Stefański, starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś, sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop, przedstawiciel Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kurowskiej Rafał Jarosz, kierownik Oddziału Terenowego w Jaśle Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dorota Bernacka, kierownik Wydziału Generator Nauki GEN Urzędu Miasta w Jaśle Krzysztof Haluch, dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Stanisława Kadyiego w Jaśle Mariusz Świątek, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Katarzyna Koczwara, dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Monika Kulik-Marek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Wacław Pasterczyk.

Obchody jubileuszowe rozpoczęło wprowadzenie sztandarów, odśpiewanie hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz upamiętnienie minutą ciszy wszystkich zmarłych działaczy.

Historię jasielskiego oddziału PCK przybliżyła zebranym prezes zarządu rejonowego w Jaśle Alicja-Maria Zając. Na wstępie przypomniała, że Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 18 stycznia 1919 roku – najpierw jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a od 1927 roku Polski Czerwony Krzyż. Podkreśliła, że działalność organizacji opiera się na siedmiu zasadach: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Przez te 105 lat działania były dostosowane do bieżących potrzeb społeczeństwa. Udzielano pomocy poszkodowanym w wyniku I Wojny Światowej, organizowano zakłady lecznictwa, poszukiwano zaginionych, szkolono pielęgniarki, ratowników medycznych i nauczycieli. Od 1921 roku tworzono w kraju młodzieżowe koła PCK. W powiecie jasielskim od 1922 roku również koła dla dorosłych. W okresie II Wojny Światowej działalność napotykała na wiele trudności. Mimo tego, na dworcu kolejowym utworzono punkt opieki nad chorymi żołnierzami. Wolontariusze i pracownicy PCK przygotowywali dożywianie i paczki dla więźniów. Po wojnie uczestniczono w poszukiwaniu zaginionych, prowadzono aptekę, mały szpitalik, pogotowie ratunkowe, szkołę dla pielęgniarek. Wszystko było możliwe dzięki pomocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i ofiarności społeczeństwa. W 1951 roku zaczął obowiązywać nowy statut PCK. Wiązało się to z przejęciem większości majątku od Czerwonego Krzyża. Wtedy skupiono się na tworzeniu szkolnych, zakładowych kół. Od 1960 roku szkolne koła funkcjonowały we wszystkich szkołach powiatu jasielskiego. Od 1958 roku zaczęto pozyskiwać dawców krwi, organizując kluby honorowych dawców. W 1967 roku powstał przy Zarządzie Rejonowym punkt opieki nad chorym w domu. – mówiła.

Szefowa lokalnych struktur PCK przypomniała, że w 50. rocznicę powstania organizacji, jasielski oddział otrzymał sztandar, ufundowany przez członków kół zakładowych, który współcześnie aktywnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach z życia lokalnej społeczności.

Wyliczała, że PCK w Jaśle opiera swoją działalność o 52 szkolne koła, 7 klubów dziecięcych „Wiewiórka”, 3 koła zakładowe, 11 klubów honorowych dawców krwi (6 dorosłych i 5 młodzieżowych). 34 osoby świadczą na co dzień usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania pacjenta, współpracując przy tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Jaśle i Tarnowcu.

Zaznaczyła również, że ostatnie lata to dynamiczny rozwój różnych form działalności na rzecz drugiego człowieka.

Organizujemy akcje promujące zdrowie i higienę, kursy pierwszej pomocy, pomoc socjalną – paczki świąteczne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Od lutego 2020 roku udzielaliśmy wszechstronnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od stycznia 2024 roku Oddział Rejonowy realizuje wiele programów ogólnopolskich – turniej „Młoda krew ratuje życie”, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Olimpiada Zdrowia, programy „Dziel się uśmiechem”, „Gorączka złota”, „Stop dla alkoholu”. – wymieniła.

Alicja-Maria Zając podkreśliła, że „ta szeroka działalność nie byłaby możliwa bez zaangażowania pracowników, a od wielu lat pracujemy tylko w ilości trzech osób zatrudnionych. Pozostała działalność opiera się na członkach kół, honorowych dawcach krwi i wolontariuszach.

Podejmowane przez Polski Czerwony Krzyż w Jaśle inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla budowania społeczeństwa opartego na wartościach humanitarnych i wzajemnej pomocy. Za wspólną pracę i bezinteresowne oddanie tej idei pomocy człowiekowi w potrzebie składam serdeczne podziękowania. Jeszcze raz dziękuję członkom PCK, wolontariuszom, honorowym dawcom krwi, siostrom PCK, władzom samorządowym, dyrektorom szkół i przedszkoli, dyrekcji Szpitala, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, sponsorom i tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata służą nam radą, pomocą w naszej służbie człowiekowi w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. – powiedziała.

| NZ. wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Sławomir Stefański odznacza Stanisława Maciejowskiego – jednego z najbardziej zasłużonych krwiodawców w powiecie jasielskim (do tej pory oddał przeszło 86 litrów krwi!).

Z okazji przypadającego jubileuszu zostały nadane odznaczenia branżowe dla zasłużonych działaczy oraz honorowych dawców krwi.

  • Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Aleksander Chwedeńczuk, Łukasz Jodłowski, Małgorzata Rąpała, Paweł Szczyrba, Szymon Walowski, Daniel Wiśniewski;
  • Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia: Mariola Janusz, Anna Majka, Bogusław Michalski;
  • Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia: Leszek Czajka, Mariusz Hudy, Krzysztof Kielar, Dawid Lisek, Łukasz Ochała, Anna Papciak, Grzegorz Puchalik, Anna Stanisz, Czesław Szynal;
  • Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia: Stanisław Maciejowski (oddał ponad 86 l. krwi!);
  • Złoty Krzyż Świętego Floriana MAZOVIA: Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja Ratownik przy OSP Kołaczyce;
  • Krzyż Honorowy Dawcy Krwi: Piotr Nowiński;
  • Złoty Krzyż wybity w setną rocznicę powstania Związku OSP RP: Marcin Makara, Robert Nowiński, Jerzy Woźniak;
  • Medale okolicznościowe Prezesów Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK: Władysław Kuczała (Fabryka Armatur JAFAR), Piotr Nowiński (OSP Kołaczyce), Robert Czech (PKP Cargo), Piotr Wojdyła (KP PSP w Jaśle);
  • Medale okolicznościowe: Sławomir Stefański, Ewa Zawilińska, Bogdan Rzońca, Maria Kurowska, Adam Pawluś, Adam Kostrząb, Wojciech Piękoś, Agata Augustyn, Mirosław Prucnal i Maria Kokoczka, Paweł Gierut, Adam Krzanowski, Jan Pytlewski.

Zaproszeni goście przekazali gratulacje, podziękowania za dotychczasową działalność, a także przekazali serdeczne życzenia dla wszystkich osób zaangażowanych w krzewienie idei Czerwonego Krzyża.

Część oficjalną zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów lokalnych szkół.

| Przed siedzibą Generatora Nauki GEN stanął mobilny punkt poboru krwi z RCKiK w Rzeszowie.

W otoczeniu Generatora Nauki GEN przez kilka godzin można było skorzystać z donacji krwi w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Nauczyciele i słuchacze Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zorganizowali stanowisko, na którym można było poćwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki uprzejmości dyrekcji i ratowników medycznych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie można było obejrzeć z bliska jak wygląda wyposażenie ambulansu sanitarnego. Z kolei druhowie z OSP w Kołaczycach prezentowali swój zabytkowy wóz strażacki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *