Fotorelacje

Strażacy neutralizują plamę oleju na DK 73 w Kołaczycach

Ponad cztery godziny zajęły strażakom usunięcie substancji ropopochodnej, która rozlała się na drogę krajową nr 73 w Kołaczycach z rozszczelnionego zbiornika ciągnika siodłowego na serbskich numerach rejestracyjnych. W działaniach brało udział dziewięć zastępów z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także patrole Policji.
Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE