Informacje

Rozlana substancja ropopochodna blokuje DK 73

[AKTUALIZACJA] Do Powiatowego Stanowiska Kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle kilkanaście minut przed godziną szesnastą wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Kołaczyce (157,7 km drogi krajowej nr 73) doszło do rozszczelnienia zbiornika paliwowego w samochodzie ciężarowym. W pierwszym rzucie na miejsce został zadysponowany pluton ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (21, 43, 60) oraz jeden zastęp z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto o sytuacji poinformowano dyżurnego Policji, który skierował tam patrol z lokalnego posterunku.

Po dotarciu pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej informacja została potwierdzona. Ciągnik siodłowy marki MAN na serbskich numerach rejestracyjnych wraz z naczepą miał poruszać się drogą krajową nr 73 w kierunku Pilzna. Na ulicy burmistrza Wiejowskiego, na jednym z ostrych łuków drogi, w jego lewy bok prawdopodobnie uderzył inny pojazd, co doprowadziło do uszkodzenia konstrukcji potężnego zbiornika, a to z kolei przyczyniło się do wydostania na powierzchnię paliwa. Zanim na miejsce zostały wezwane służby ratownicze i zdecydowały one o całkowitym wyłączeniu fragmentu drogi z ruchu kołowego, substancja z rozszczelnionego zbiornika została rozprowadzona przez koła poruszających się w obydwu kierunkach pojazdów po całej jezdni aż na długości ponad dwóch kilometrów.

Strażacy przystąpili niezwłocznie do wypompowania resztek paliwa, wydobyciu uszkodzonego zbiornika spod pojazdu oraz neutralizacji wycieku za pomocą sorbentu. Zabezpieczono również przepływający obok ciek wodny. Jak nas zapewniono, przez cały czas nie było żadnego zagrożenia dla środowiska, ani tym bardziej dla mieszkańców pobliskich domostw. Ze względu na konieczność uprzątnięcia obydwu pasów jezdni na odcinku od Krajowic (początek ulicy Wiejowskiego) praktycznie do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą w kierunku miejscowego stadionu piłkarskiego z zalegającej substancji zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kierujący działaniem ratowniczym z ramienia Państwowej Straży Pożarnej zadecydował o zadysponowaniu dodatkowych sił, w tym: trzech zastępów z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (drugi zastęp z OSP w Kołaczycach oraz po jednym zastępie z OSP w Brzyskach i OSP w Kłodawie) oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z JRG PSP w Jaśle. Na miejsce przybył również zastępca dowódcy JRG PSP w Jaśle st. kpt. Piotr Śmietana. Strażacy przystąpili do żmudnej pracy. Cała jezdnia została pokryta pianą gaśniczą, a następnie w kilkuosobowych grupach przystąpili do jej ręcznego uprzątnięcia za pomocą węży gaśniczych oraz mioteł. Do zmycia drogi użyto również zamontowanych na wozach bojowych zraszaczy.

Zdarzenie to spowodowało całkowite zablokowanie drogi krajowej nr 73 dla samochodów ciężarowych, które utknęły w kilkukilometrowych korkach po obydwu stronach zatoru. Natomiast dla samochodów osobowych policjanci wyznaczyli objazd lokalnymi drogami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że likwidacja wycieku, usunięcie uszkodzonej „ciężarówki” z jezdni oraz całkowite przywrócenie przejezdności drogi nastąpi do godziny 19:30.

Kierującemu ciągnikiem siodłowym nic się nie stało.

FOTOGALERIA: Strażacy neutralizują plamę oleju na DK 73 w Kołaczycach

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE