Informacje

Kwesta na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza tylko elektronicznie

Po raz pierwszy od 11 lat nie odbędzie się kwesta na renowację zabytków starego cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Niestety panujące warunki epidemiologiczne nie pozwalają na jej bezpieczne przeprowadzenie. By jednak kontynuować tę inicjatywę i móc odrestaurować kolejny zniszczony pomnik postanowiono przeprowadzić kwestę elektronicznie i zachęcać do wpłaty na konto Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.

W tym roku Społeczny Komitet, który przy wsparciu Urzędu Miasta w Jaśle jest organizatorem kwesty, zaplanował zbiórkę datków na restaurację rzeźby figuralnej św. Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem Jezus z początku XX wieku, znajdującej się na grobie nieznanej osoby. Kwesta miała odbyć się 31 października i 1 listopada br.

W ubiegłym roku podczas zbiórki padł rekord i w sumie udało się zebrać blisko 14 tys. zł. Zachęcamy zatem do dalszego wspierania tej akcji. Wpłaty można dokonywać na konto:

Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle
Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle, nr konta: 17 8627 1011 2001 0030 3895 0001

Warto przypomnieć, że dzięki współpracy Miasta Jasła z Społecznym Komitetem Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim udało się w latach 2010-2020 wykonać prace remontowo-konserwatorskie o łącznej wartości ponad 483 tys. zł (w tym: budżet miasta – ponad 208 tys. zł, kwesta – blisko 135 tys. zł, dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 110 tys. zł, dotacje Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł). W sumie odrestaurowane zostały 33 pomniki nagrobne.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE