Informacje

Jesienią policjanci z Nowego Żmigrodu wprowadzą się do wyremontowanego komisariatu

Od dwóch dekad ten budynek w centrum Nowego Żmigrodu służy miejscowym policjantom za biurowiec. | FOT. © podkom. Piotr Wojtunik

W centrum Nowego Żmigrodu trwają prace związane z kompleksową modernizacją budynku miejscowego komisariatu Policji. Według przyjętego harmonogramu funkcjonariusze wprowadzą się tu z powrotem jesienią.

Budynek o funkcji administracyjno-biurowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Nowym Żmigrodzie, położony w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu gminy, ośrodka kultury czy szkoły podstawowej, służy miejscowej Policji nieprzerwanie od 1980 roku.

Jak poinformował portal regionalny terazJasło.pl podkomisarz Piotr Wojtunik – oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, obecnie prowadzona inwestycja polega na generalnej przebudowie i modernizacji obiektu.

Realizacja zadania poprzez dostosowanie przestrzeni użytkowej do obecnie obowiązujących standardów zdecydowanie przyczyni się do podniesienia komfortu pracy mundurowych, jak i jakości realizowanych przez nich zadań służbowych.

Aktualny stan zaawansowania prac wewnątrz budynku | FOT. © podkom. Piotr Wojtunik
Aktualny stan zaawansowania prac wewnątrz budynku | FOT. © podkom. Piotr Wojtunik
Aktualny stan zaawansowania prac wewnątrz budynku | FOT. © podkom. Piotr Wojtunik

Wartość prac ujętych w projekcie wynosi około półtora miliona złotych. Kwota w całości pochodzi ze środków budżetowych Policji.

Zakres prowadzonych prac obejmuje kompleksową modernizację obiektu, w tym przebudowę budynku oraz jego elementów konstrukcyjnych i dostosowanie go do obowiązujących przepisów oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projektach uwzględniono m.in. termomodernizację obiektu, docieplenie ścian i stropu, a także docieplenie podposadzkowe. Wewnątrz budynku przebudowie ulegną pomieszczenia oraz instalacje: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i elektroenergetyczne. – opisuje podkom. Piotr Wojtunik.

Kolejny etap przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie obiektu w nowy sprzęt informatyczny i łącznościowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny także za przebudowę placu postojowego przylegającego od strony drogi wojewódzkiej oraz zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie ozdobnej roślinności i montaż „małej architektury” (ławki, stojaki na rowery).

Projektowana kolorystyka elewacji budynku.

Na kilka miesięcy stróże prawa musieli przeprowadzić się do wyznaczonych im pomieszczeń zastępczych w sąsiedniej gminie. Do Nowego Żmigrodu wrócą dopiero na jesień.

Planowane zakończenie prac budowlano – remontowych zaplanowano na koniec października bieżącego roku. Na czas przebudowy siedziba komisariatu przeniesiona została do Krempnej. – informuje podkom. Piotr Wojtunik.

Dla przypomnienia, dotychczasowe numery kontaktowe nie uległy zmianie. W przypadkach wymagających pilnej interwencji zgłoszenia należy kierować na numery alarmowe 997 lub 112.

Rzecznik jasielskiego garnizonu przekazał w przesłanym do naszej redakcji komunikacie prasowym, że w tutejszym komisariacie pracuje 16 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych. To największa jednostka terenowa podległa pod Komendę Powiatową Policji w Jaśle bowiem obsługuje obszar trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE