Informacje

Wsparcie dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, z którego mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia. Seniorzy mogą liczyć między innymi na wsparcie społeczne i psychologiczne, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich czy też w codziennych czynnościach.

Z oferowanego wsparcia w szczególności mogą skorzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Pomoc świadczona będzie przez wolontariuszy oraz pracowników ośrodka i obejmuje:

  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia,
    towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w miarę możliwości osób udzielających wsparcia,
  • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa (koszt zakupionych produktów pokrywa senior)

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 13 44 64 328 (Kancelaria MOPS ) lub pod numerem ogólnopolskiej infolinii Korpusu Wsparcia Seniorów tel. 22 505 11 11. Wsparcie w ramach programu udzielane będzie do końca 2022 roku.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE