Informacje

Aleja lipowa w Tarnowcu

Uchwałą Rady Gminy w Tarnowcu z 23 kwietnia 2007 roku Aleja Lipowa w Tarnowcu została uznana za pomnik przyrody. Przedmiotowa aleja jest swoistym ewenementem przyrodniczym na terenie powiatu jasielskiego, z powodu licznego zgrupowania sędziwych lip na odcinku 400 metrów. Najstarsze z lip pochodzą z XIX w. i mają ponad 150 lat.

Cała aleja ze względu na swój stan wymagała gruntowej renowacji, która pozwoliłaby zachować jej pierwotny charakter a jednocześnie osunęła by zagrożenia wynikające z złego stanu drzew (spadające konary, wiatrołomy). Przeprowadzona została opinia dendrologiczna przez biegłego eksperta, która stwierdziła zasadność przeprowadzenia gruntownej rewitalizacji alei.

Mając to na uwadze w drugiej połowie 2008r. podjęto decyzję mającą na celu zabezpieczenie niniejszego pomnika przyrody. Celem realizowanego zadania było ochrona pomnika przyrody żywej w postaci skupiska drzew lipy drobnolistnej o znaczeniu przyrodniczym, kulturowym, krajobrazowym oraz historyczno – pamiątkowym.

Na 63 drzewach wykonano zabiegi chirurgiczno pielęgnacyjne, wycięto 6 drzew na miejsce których zasadzono nowe, założono na 14 lipach 26 wiązań elastycznych typu „Kobra” stosowane w celu zabezpieczenia rozwidlonych pni i konarów przed rozłamaniem. Wszystkie drzewa oczyszczono ze zniszczonych powierzchni, martwych konarów, miejsca chorobotwórcze/zakażone oczyszczono i zabezpieczono odpowiednimi środkami chemicznymi.

Wszystkie zabiegi wykonane zostały pod okiem uprawnionego inspektora specjalizującego się w nadzorowaniu tego typu prac. Wykonawcą powyższych zabiegów była firma specjalizująca się w tego typu działaniach. Wartość inwestycji wyniosła: 51 467,00 zł, Gmina Tarnowiec pozyskała na ten cel dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie, która to pokryła aż 90% tej operacji.

Jednocześnie wraz z Zarządem Rejonu Dróg w Jaśle wykonano, na całej długości alei, chodnik z kostki brukowej oraz nową nawierzchnię bitumiczną.

(UG w Tarnowcu)

SŁOWA KLUCZOWE