Informacje

Ochrona środowiska w dorzeczu Wisłoki

Związek wspólnie z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna realizację projektu pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki”.

Akcja informacyjna obejmuje odwiedziny mieszkańców w 20 gminach Związku przez grupę ok. 80 tzw. „doradców domowych”, młodzież szkół średnich i gimnazjów, przeszkoloną w zakresie ochrony środowiska, a także w zakresie komunikowania się z mieszkańcami. „Doradcy” wyposażani są w artykuły promocyjne z nadrukiem logo akcji tj. koszulki, bluzy polarowe, czapeczki, długopisy, teczki na ankiety. W teren wyruszają w 2-osobowych grupach z listem od burmistrza (wójta) informującym o podjętej akcji i o zasadach zbiórki odpadów w gminach, ulotkami oraz ze specjalnie skonstruowanymi ankietami. Podczas rozmów „doradcy” udzielają informacji jak należy postępować, aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, jak kompostować odpady i jak je segregować oraz jak chronić środowisko. Równolegle z odwiedzaniem mieszkańców przez „doradców domowych” będą prowadzone działania informacyjne: rozwieszanie plakatów, artykuły w prasie lokalnej, audycje w lokalnym radio i TV, pogadanki dla dzieci i młodzieży szkolnej, informacje na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem lokalnych parafii, konkursy ekologiczne w szkołach i przedszkolach.

Wyniki podobnych akcji wskazują, iż jest to forma edukacji pozytywnie przyjmowana przez mieszkańców i w jej efekcie następuje wzrost ilości segregowanych odpadów i wytworzenie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Termin realizacji Projektu: 2009r. – 2010r.

Projekt realizowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy współpracy z gminami Związku tj.: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.

(ZGDW)

SŁOWA KLUCZOWE