Informacje

Ruszyła kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

Pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Marii Kurowskiej rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele i rodzice. Materiały edukacyjne dostosowane są do wieku uczniów. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano materiały pod hasłem „Przygoda tuż za progiem”, zaś dla gimnazjalistów pod hasłem „Moja pasja – moja tarcza”.

Za realizację akcji w placówkach oświatowych na terenie miasta Jasła, będą bezpośrednio odpowiadać wyznaczeni szkolni koordynatorzy, są to następujące osoby:
– Dorota Sajdak – Gimnazjum Nr 1,
– Elżbieta Buglewicz – Zespół Szkół Miejskich Nr 3,
– Małgorzata Kaleta – Szkoła Podstawowa Nr 2,
– Dorota Oleszkowicz – Szkoła Podstawowa Nr 4,
– Katarzyna Kranc – Szkoła Podstawowa Nr 7,
– Barbara Maczuga – Szkoła Podstawowa Nr 10,
– Anna Szwarnowiecka-Kopcza – Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
– Anna Madejczyk – Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
– Grażyna Nalepa – Zespół Szkół Miejskich Nr 4,
– Katarzyna Łach – Zespół Szkół Miejskich Nr 5.

Kampania rozpoczęła się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 listopada 2009 r. Obejmuje ona 5 konkursów indywidualnych dla młodzieży, 2 konkursy zespołowe i 1 konkurs dla nauczycieli. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursach plastyczno-literackich, fotograficznych oraz w badaniach ankietowych o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowych działań profilaktyki uzależnień, która jest realizowana od 2002 r. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wielu zagrożeń, w szczególności picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Prowadzone działania edukacyjno-profilaktyczne, finansowane są ze środków pochodzących z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa w akcji profilaktycznej i życzymy mnóstwo pozytywnych wrażeń wszystkim uczestnikom kampanii.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE