Informacje

Teatr wciąż żywy

Powiatowy Konkurs Teatralny organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, już po raz siódmy umożliwił grupom teatralnym działającym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego zaprezentowanie aktorskich umiejętności.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Jasielski – Adam Kmiecik i Wójt Gminy Kołaczyce – Małgorzata Salacha. Zmagania młodych „aktorów” oceniało jury w składzie: Małgorzata Machowska – aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Helena Gołębiowska – instruktor z Jasielskiego Domu Kultury, Andrzej Papciak – Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Bogusław Mastej – wieloletni animator kultury.

Różnorodne formy teatralne, zaprezentowane podczas tej edycji, podporządkowane tematowi „Człowiek rośnie w grze o wielkie cele” udowodniły, że w literaturze można znaleźć nowe pokłady emocji, wciąż aktualne tematy, uczucia, problemy oraz że są młodzi, wrażliwi ludzie, otwarci na sztukę, umiejący odnaleźć w zagmatwanym współczesnym świecie prawdziwe idee i wartości.

Spośród różnorodnych form prezentacji jury wyłoniło najlepszych.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

2 miejsce przyznano Gimnazjum w Krempnej i Gimnazjum z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

wyróżnienie w tej kategorii otrzymały grupy teatralne z Gimnazjum
w Siedliskach Bogusz i Gimnazjum w Kołaczycach

Z kolei spośród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazały się:

grupa teatralna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

a po niej zespół ze Szkół Budowlanych

Ponadto jury po obejrzeniu wszystkich spektakli przyznało nagrody indywidualne za najciekawsze kreacje aktorskie.

W kategorii gimnazja najlepsza okazała się Anna Łącka (Gimnazjum w Krempnej) w roli więźnia w sztuce ,,Policja”. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne tytuł najlepszej aktorki przypadł Joannie Lisowskiej (Liceum w Kołaczycach) za rolę Weroniki w sztuce „Weronika postanawia umrzeć”.

W tym roku zainaugurowano konkurs dla widzów na najlepszą recenzję wybranego spektaklu. Prace można przesyłać na adres Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do 11 maja 2009 roku. Zatem konkurs jeszcze trwa…

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE