Informacje

Trwa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zmodernizowany obiekt Przedszkola Miejskiego nr 9 (fot. UMJ)
Zmodernizowany obiekt Przedszkola Miejskiego nr 9 (fot. UMJ)

Realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło”, stała się możliwa dzięki pozyskanemu przez Miasto Jasło dofinansowaniu pochodzącemu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Realizowany projekt obejmuje termomodernizację trzech placówek szkolnych znajdujących się na terenie Jasła – Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 9 i Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 oraz budynku Straży Miejskiej.

Główny cel realizowanego projektu stanowi ochrona środowiska, która jest możliwa dzięki ograniczeniu zużycia energii w tzw. budynkach użyteczności publicznej. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na terenie Jasła, dzięki znacznemu obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną a także ograniczeniu strat ciepła, dzięki czemu zostaną obniżone koszty funkcjonowania modernizowanych obiektów. Efektem pośrednim wynikającym z poprawy stanu środowiska jest efekt zdrowotny. Dzięki realizacji projektu modernizacji w znacznym stopniu ulegną poprawie warunki nauki i pracy ok. 1000 dzieci i uczniów, możliwe poprzez zapewnienie im komfortu cieplnego na odpowiednim poziomie.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:
– regulację instalacji c.o., docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 3.
– wymianę instalacji c.o., wykonanie instalacji gazowej, docieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 4.
– regulację instalacji c.o., docieplenie stropu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9.
– wymianę instalacji c.w.u. oraz docieplenie stropu i ścian zewnętrznych w budynku Straży Miejskiej.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się w II kwartale 2008 roku. Wraz z końcem IV kwartału 2008 roku działania dotyczące Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 oraz budynku Straży Miejskich zostały pomyślnie zakończone. Obecnie trwają jeszcze prace remontowe przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 9. Koniec prac ustalono na czerwiec 2009 roku.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 3 mln 360 tys. zł, gdzie 85% kosztów (tj. ok. 2 mln 856 tys. zł) pokryje Norweski Mechanizm Finansowy, zaś pozostałe 15 % (tj. ok. 504 tys. zł) to środki własne Miasta Jasła. Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło” została podpisana 25 czerwca 2008 roku w Warszawie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE