Informacje

Wójcik tymczasowym wójtem gminy Tarnowiec

Premier Donald Tusk wyznaczył z dniem 21 kwietnia br. Bogusława Wójcika do pełnienia funkcji wójta Gminy Tarnowiec do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Wójcik był do niedawna zarządcą komisarycznym gminy, a wcześniej jej sekretarzem.

Decyzja premiera była spowodowana wygaśnięciem mandatu dotychczasowego wójta gminy Tarnowiec Krzysztofa Szajnickiego, który zmarł po długiej i ciężkiej walce z nowotworem, w dniu 20 marca br.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE