Kultura | rozrywka | edukacja

VII Powiatowy Konkurs Teatralny (zapowiedź)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach jest organizatorem VII Powiatowego Konkursu Teatralnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jasielskiego. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Człowiek rośnie w grze o wielkie cele”.

CELE KONKURSU
– Zainteresowanie młodzieży literaturą.
– Rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży.
– Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturowym.
– Prezentacja warsztatowych umiejętności teatralnych.
– Rozwijanie teatralnych pasji, umiejętności adaptacyjnych.
– Promowanie twórczej rywalizacji wśród młodzieży.
– Wyzwalanie kreatywności.
– Realizacja priorytetu MEN ” Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka”.

REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. FORMA PREZENTACJI

W prezentacjach przedstawić można różnorodne formy teatralne: inscenizacja wybranego utworu literatury polskiej i światowej, adaptacja prozy, teatr poezji, widowisko słowno – muzyczne. Różnorodne formy teatralne muszą dotyczyć tematyki związanej z poszukiwaniem wartości, obrony praw człowieka.
Czas prezentacji: 10 – 20 minut.
Szkoła może zaprezentować tylko jeden spektakl.

3. TERMIN

Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2009r.o godz. 900 w sali widowiskowej JDK w Jaśle. Udział w konkursie należy zgłosić ( na załączonej karcie zgłoszeń) do 16 kwietnia 2009r.

4. KRYTERIA OCENY

dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych i adaptacyjnych,
interpretacja utworu,
kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny,
gra aktorska.

5. NAJLEPSZY AKTOR

Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli przyzna nagrody indywidualne za najciekawsze kreacje aktorskie (w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

6. MISTRZ RECENZJI TEATRALNEJ

Inaugurujemy konkurs dla widzów na najlepszą recenzję wybranego spektaklu. Prace konkursowe w formie wydruku należy przesyłać na adres organizatora do 11 maja 2009r.

7. NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Przewidujemy także dyplomy i nagrody dla pozostałych uczestników Konkursu.
Nauczyciele – instruktorzy otrzymają pisemne zaświadczenia o przygotowaniu młodzieży do Konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Szczegółowych informacji o Konkursie udziela organizator pod numerem tel. (013) 44 602 14

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE