Kultura | rozrywka | edukacja

Wystawa fotografii przyrodniczej w MPN

Pieniny o brzasku (fot. Zygmunt Urzędnik)
Pieniny o brzasku (fot. Zygmunt Urzędnik)

Prezentujemy Państwu wystawę fotografii przyrodniczej przygotowaną przez artystów fotografików zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody. Związek ten powstał w 1995r. z inicjatywy wybitnego fotografa przyrody Leszka Krzysztofa Sawickiego. Skupia amatorów i profesjonalistów – miłośników przyrody i fotografowania.

Celem Związku jest m. in. promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody, współuczestniczenie w ochronie przyrody, zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej i współudział w tworzeniu kultury narodowej. Powyższe cele realizuje między innymi przez organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, festiwali fotografii, plenerów mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony.

Prace prezentowane na wystawie ukazują najpiękniejsze zakątki naszego kraju, bogaty jeszcze świat dzikiej przyrody – roślin i zwierząt. Łącząc dobrą znajomość warsztatu z rozległą wiedzą przyrodniczą, twórcy starają się gromadzić bogaty materiał, który z artystycznym kunsztem ukazuje świat naszej przyrody widziany oczami śląskich fotografów.

Autorzy zdjęć: Romuald Cichos, Janusz Gajdas, Robert Garstka, Rafał Gawełda, Bogusława Jankowska, Andrzej Jeziorowski, Artur Jurkowski, Zuzanna Kacperek-Karetta, Marcin Karetta, Łukasz Koba, Lesław Kostkiewicz, Maria Kuc, Łukasz Łukasik, Paweł Niemiec, Mariusz Oszustowicz, Michał Piekarski, Dariusz Przybyła, Krystyna Puszyńska-Stasiak, Sebastian Słonina, Grzegorz Smolarczyk, Paweł Smolik, Jerzy Stasiak, Marek Szczepanek, Marek Śniegoń, Zygmunt Urzędnik, Wojciech Wandzel, Janusz Wojcieszak, Marek Wtorek.

Sponsorzy wystawy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Spółka PTK Centertel – operator komórkowy ORANGE, P.H.Z. BALTIMPEX TELECOM.

Na wystawę zapraszamy do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum w Krempnej do 17 maja 2009r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE