Informacje

Dębowiec: Święto Młodości na Podkarpaciu

„Czy znasz swój PIN?” – to hasło XXII Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 4 lipca 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła.

PIN to osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji człowieka. PIN używa się najczęściej do wypłaty gotówki w bankomacie (lub dokonania płatności) za pomocą magnetycznej karty płatniczej, umożliwia on także dostęp do naszego telefonu komórkowego. Chrześcijanin też posiada taki indywidualny PIN, identyfikujący go z Bogiem, z wiarą, z Kościołem i wartościami, których naucza. Człowiek znający ten duchowy PIN nie powinien się lękać wyzwań jakie stają przed nim każdego dnia i wyborów, które musi podejmować.

W tym roku młodzież z całej Polski i zagranicy będzie starać się odkryć ten PIN i uświadomić o jego obecności i sile jaką on ma. Pomogą w tym zaproszeni z konferencjami kompetentni i trafiający do serc młodych ludzi Gości: o. Rafał Szymkowiak OFM Cap. – kapucyn z Krakowa, wykładowca w WSD w Krakowie, pracuje z młodzieżą trudną i subkulturami; ks. Piotr Pawlukiewicz – rekolekcjonista, duszpasterz akademicki z Warszawy; o. Piotr Stanisławczyk OFM Conv. – franciszkanin, założyciel i dyrektor ośrodka San Damiano dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu w Chęcinach, czy Andrzej Wronka – od wielu lat zajmujący się problematyką obrony wiary katolickiej przed zarzutami różnych sekt i ruchów religijnych.

„Obserwując dzisiejszy świat młody człowiek zauważa, że wokół niego wielu bliskich przeżywa trudne chwile, różnego rodzaju frustracje i załamania… Poszukując na własną rękę rozwiązań, często podejmuje dramatyczne i błędne decyzje kończące się depresją, a nawet próbami samobójczymi” – zauważa organizator Spotkania, ks. Maciej Kucharzyk MS. „Niejednokrotnie wielu młodych ludzi swoją atrakcyjnością zaraziły prężnie działające w dzisiejszym świecie sekty. Człowiek wierzący wie skąd czerpać siłę na co dzień do życia w pełni chrześcijańskiego, posiada także drogowskazy, które Bóg zapisał w jego sercu, by radzić sobie ze złem i umieć wybierać zgodnie z Dekalogiem i nauką Kościoła” – dodaje ks. Maciej.

Podczas XXII Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych nie zabraknie też dobrej chrześcijańskiej muzyki. Zagrają takie zespoły jak: DAJ SPOKÓJ z Krakowa, POROZUMIENIE i TRZECIA GODZINA DNIA.

Szczegóły dotyczące programu, zapisów można znaleźć na stronie www.spotkania.saletyni.pl.

Pod patronatem medialnym terazJaslo.pl.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

SŁOWA KLUCZOWE