Sport | rekreacja | turystyka

IX Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie 2009”

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” organizują w dniu 16 maja br. na zlecenie Okręgowej Komisji Turystyki PZM w Rzeszowie IX Jasielski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie 2009”. Honorowy patronat nad imprezą będą sprawować burmistrz miasta Jasła oraz starosta jasielski.

Tegoroczny rajd jest imprezą ogólnodostępną, mogą w nim brać udział wszyscy chętni, zarówno osoby niepełnosprawne, jak i sprawne. W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych, wykorzystywanych w nawigacyjnych rajdach samochodowych. Impreza będzie odbywać się w normalnym ruchu, przy zachowaniu przez uczestników przepisów o ruchu drogowym.

Rajd będzie obejmował: konkursową jazdę nawigacyjną (2 odcinki o łącznej długości około 60km), pytania ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym (BRD), test turystyczny (TT), próby sprawnościowe kierowania pojazdem (SZ-1, SZ-2). Na trasie rajdu znajdować się będą Punkty Kontroli Czasu (PKC) i Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). Start i meta zlokalizowana będzie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.

Zgłoszenie do udziału w imprezie należy nadesłać w terminie do 12 maja br. na adres: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, 38-200 Jasło, ul. Konopnickiej 34 B lub telefonicznie: 013 446 9713, telefax 013 445 8717, 502 027 736, e-mail rdzik@poczta.fm lub jozef@jkmird.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kierowcy i pilota, markę samochodu, ewentualnie grupę inwalidzką kierowcy i/lub pilota, adres zamieszkania, telefon, e-mail i ilość noclegów. Wysokość wpisowego dla załogi wynosi 50 zł, pasażer 20 zł.

Program imprezy:
8:15 – 9:45 – przyjmowanie załóg, badanie techniczne pojazdów, pobranie wpisowego
9:45 – 10:15 – odprawa zawodników
10:15 – 15:00 – próby sprawnościowe, jazda nawigacyjna, testy: BRD i turystyczny
15:00 – 16:00 – obiad MOSiR kawiarnia „Maleńka”
17:00 – planowane oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród MOSiR Jasło.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE