Informacje

Młodzi radni odwiedzili IPN

Wizyta młodych radnych z Jasła w IPN (fot. arch.)
Wizyta młodych radnych z Jasła w IPN (fot. arch.)

W dniu 28 kwietnia 2009 roku młodzież reprezentująca Młodzieżową Radę Powiatu Jasielskiego działającą przy Młodzieżowym Domu Kultury gościła w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością IPN.

Podczas wykładów młodzież poznała historię ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu od drugiej wojny światowej do dnia dzisiejszego i obejrzała ekspozycję historyczną prezentowaną w siedzibie instytutu.

Efektem wizyty jest planowany na wrzesień 2009 r. cykl wystaw i prelekcji, mających na celu zapoznanie młodzieży z niektórymi aspektami historii z okresu II wojny światowej i lat powojennych.

(MDK)

SŁOWA KLUCZOWE